رأی شماره‌های ۷۷۹ الی ۷۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۷۲۱/۹۶/۱۰۰۰ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۶ سازمان تامین‌اجتماعی

منتشر شده در یکشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۶

نظر به اینکه کارکنان سازمان تامین‌اجتماعی بر حسب آیین‌نامه استخدامی سازمان، مشمول آیین‌نامه استخدامی مذکور و یا بر حسب ماده ۲۰ آیین‌نامه مزبور از شمول آیین‌نامه خارج و مشمول قانون کار می‌باشند

و از حیث مقررات مربوط به نحوه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور تابع مقررات مربوط به دستگاه های اجرایی براساس ارجاع ماده ۱۱۴ قانون تامین‌اجتماعی و یا قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین‌اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ می‌باشند و در قانون اخیرالذکر بازنشستگی به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور با داشتن ۲۰ سال سابقه کار متوالی و یا ۲۵ سال متناوب پیش‌بینی شده است بنابراین دلالت حصری بخش نامه شماره ۱۰۰۰/۹۶/۷۲۱ ـ ۱۳۹۶/۱/۳۰ سازمان تامین‌اجتماعی مبنی بر اینکه مدیریت های درمان سازمان تامین‌اجتماعی صرفاً نسبت به ارسال درخواست های کادر پرستاری سازمان موصوف که دارای حداقل ۲۵ سال سابقه می‌باشند اقدام نماید، خلاف قانون فوق‌الذکر تشخیص و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی