رأی شماره ۸۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

 ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۵/۸/۱۳۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

 ابلاغی به شماره ۳۰۰/۴۱۳۶۴ـ ۶/۸/۱۳۹۳

منتشر شده در یکشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۶

با توجه به اینکه  مطابق حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگبهان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است و دبیر شورای نگهبان به موجب

نامه شماره ۹۶/۱۰۰/۱۵۷۶ ـ ۱۳۹۶/۳/۳۱ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بند ۱۱ مصوبه شماره ۳۰۰/۴۱۳۶۴ ـ ۱۳۹۳/۸/۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را مغایر شرع تشخیص داده اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم بر ابطال بند ۱۱ مصوبه شماره ۳۰۰/۴۱۳۶۴ ـ ۱۳۹۳/۸/۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. با ابطال مصوبه از بُعد مغایرت با موازین شرعی، موجبی برای اتخاذ تصمیم از حیث مغایرت با قانون وجود ندارد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی