رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۶۴۱ با موضوع:

ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ـ ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل

منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 به لحاظ خروج از حدود اختیارات قانونی

منتشر شده در شنبه،۱۱ آذر ۱۳۹۶

مطابق ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی مصوب هیأت امناء، مسئولیت پاسخ گویی به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص مفاد این آیین‌نامه بر عهده کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش

پزشکی خواهد بود. بر این اساس بخش نامه شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ـ ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده و از این جهت صرف نظر از درستی و نادرستی محتوای آن، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی