اصلاح ردیف‌های (۳) و (۴) جدول ماده (۶) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی

منتشر شده در یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۴ به پیشنهاد شماره ۹۴/۱۰۴۳۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای عالی استان ها و به استناد بند (۹) ماده (۸۸) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ـ و اصلاحات بعدی تصویب کرد:

۱ـ ردیف‌های (۳) و (۴) جدول ماده (۶) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی موضوع تصویب‌نامه ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۸ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۲ـ تبصره (۱) ماده (۶) آیین‌نامه یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره۱ـ تعدیل ارقام مندرج در جدول این ماده مطابق افزایش ضریب سنواتی حقوق کارکنان دولت محاسبه و توسط وزارت کشور و شورای عالی استان ها ابلاغ می‌شود.

۳ـ متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۶) آیین‌نامه یادشده الحاق می‌شود:

تبصره۳ـ هرگونه دریافتی از محل منابع مربوط به شهرداری ها توسط اعضای شورای اسلامی شهرها علاوه بر ارقام مذکور ممنوع است.

۴ـ این تصویب‌نامه از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری