تصویب‌نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی موز سبز

منتشر شده در یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 الف ـ حقوق ورودی موز سبز به شماره تعرفه (۰۸۰۳۱۰۰۰) معادل بیست درصد (۲۰%) تعیین می‌شود.

ب ـ بند (۵) مندرجات ذیل یادداشت فصل (۸) کتاب مقررات صادرات و واردات به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۵ ـ به ازای صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب درختی و صادرات یک کیلوگرم کشمش و صادرات دو کیلوگرم پرتقال، حقوق ورودی یک کیلوگرم موز معادل پنج درصد (۵ %) ارزش تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری