رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۵۸۰ ـ ۵۷۹ با موضوع:

ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ به شماره شناسه ۲۱۵۷ در خصوص افزایش عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۱۳۹۵

منتشر شده در چهارشنبه،۱۷ آبان ۱۳۹۶

در اجرای بند شانزدهم (۱۶) ماده هفتاد و یکم (۷۱) و ماده هفتاد و هفتم (۷۷) «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

و نیز در اجرای مفاد تبصره یکم (۱) ماده پنجاهم (۵۰) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» و به منظور جبران عوارض زیست محیطی و ترافیکی ناشی از ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک و نیز اعمال مدیریت هوشمند در محدوده‌های فوق از طریق به کارگیری امکانات و تجهیزات لازم، به شهرداری تهران (سازمان حمل و نقل و ترافیک) اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به اخذ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک از متقاضیان به شرح ذیل اقدام نماید.

الف ـ مجوز سالانه:

متقاضیان دریافت مجوز سالانه موظف اند هم زمان با ارائه درخواست نسبت به انتخاب روزهای مورد نظر جهت ورود به محدوده طرح ترافیک اقدام نمایند. نرخ عوارض سالانه برای متقاضیان از یک تا نود روز عبارت است از حاصل ضرب نرخ پایه با ضریب (۱/۶) در تعداد روزهای درخواستی، در مورد تقاضاهای از یک روز تا صد و نود روز عبارت است از حاصل ضرب نرخ پایه با ضریب (۱/۸) در تعداد روزهای درخواستی و در مورد تقاضاهای از یک تا دویست و نود روز و بالاتر عبارت است از حاصل ضرب نرخ پایه با ضریب (۲) در تعداد روزهای درخواستی.