رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۶۲۴ با موضوع:

ابطال ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی بند ۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور موضوع مصوبه شماره ۱۴۵۲۴۴/ت۴۹۵۷۹هـ ـ ۱۳۹۲/۹/۶ هیأت وزیران

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۱ آبان ۱۳۹۶

قانون بودجه سال ۱۳۹۲ قیدی مبنی بر اینکه هزینه و شهریه تحصیلی افراد مشمول شاغل به تحصیل در دانشگاه های غیردولتی بایستی معادل شهریه دانشگاه آزاد اسلامی همان شهرستان باشد، ملاحظه نمی‌شود، بنابراین حکم ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی بند ۹۵قانون مذکور که در آن میزان شهریه افراد مشمول شامل ایثارگران ، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند ک ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه در دانشگاه غیردولتی را معادل شهریه دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان محل تحصیل تعیین نموده مغایر اطلاق حکم بند قانونی مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی