مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص تعیین اعضای هیأت مدیره

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۱ آبان ۱۳۹۶

به موجب مصوبات مورخة ۱۳۹۶/۷/۶ جلسه دوم هیأت امنای موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اعضای هیأت مدیره جدید به شرح زیر تعیین و انتخاب گردیدند.

خواهشمند است مقرر فرمائید طبق اساسنامه مصوب در جهت انتشار آن اقدام لازم معمول و نتیجه را به این ستاد اعلام نمایند.

۱ـ رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، سردار سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر بعنوان رئیس هیأت مدیره

۲ـ جناب آقای دکتر علی اصغر جعفری بعنوان مدیرعامل و عضو حقوقی هیأت مدیره موزه

۳ـ معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، جناب آقای مهندس مجتی عبدالهی به عنوان عضو حقوقی هیأت مدیره موزه

۴ـ معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران، جناب آقای دکتر سمیع‌الله حسینی مکارم به عنوان عضو حقوقی هیأت مدیره موزه

۵ ـ جناب آقای دکتر محسن اسماعیلی به عنوان عضو حقیقی هیأت مدیره موزه

۶ ـ جناب آقای دکتر علی دارابی بعنوان عضو حقیقی هیأت مدیره موزه

۷ـ سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدقاسم ناظر بعنوان عضو حقیقی هیأت مدیره موزه

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ سرلشکر پاسدار محمدباقری