الحاق یک تبصره به ماده ۱ آیین‌نامه معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۱ آبان ۱۳۹۶

الحاق یک تبصره به ماده ۱ آیین‌نامه معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اجرای بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، خواهشمند است دستور فرمائید

متن ذیل که تحت عنوان تبصره به ماده یک آیین‌نامه صدرالذکر الحاق گردیده است، در روزنامه رسمی منتشر گردد.

تبصره: معاملاتی که از محل بودجه عمومی کل کشور استفاده نمایند تابع قانون برگزاری مناقصات می‌باشند.

مدیرکل دفتر حقوقی و املاک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ـ امیر نوری