تصویب‌نامه در خصوص وجوه مصوب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران

به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه،۷ آبان ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۲۶ به پیشنهاد شماره ۶۰/۵۱۵۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ وزارت صنعـت، معدن و تجارت و به استـناد ماده (۱۴۷) قانون مالیـات­ های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد:

وجوهی که با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران برای جبران نقدیـنگی صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران پرداخت می­گردد به عنوان هزینه­ های قابل قبول مالیاتی محسوب می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری