اصلاح اساس نامه شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۴ مرداد ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۴ به پیشنهاد شماره ۲۲۰۲۱۸ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۲ سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساس نامه سازمان­ ها، شرکت­ ها و مؤسسات دولتی

و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ ـ تصویب کرداساس نامه شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران موضوع تصویب­ نامه شماره۳۷۶۷۳/ت۳۰۹۶۶هـ مورخ۱۳۸۳/۷/۲۲ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ متن زیر به عنوان بند (۲۰) به ماده (۷) الحاق می­ شود:

۲۰ـ طراحی، ساخت و بهره­ برداری از راکتورهای تحقیقاتی در راستای تحقق اهداف و مأموریت های سازمان انرژی اتمی ایران.

۲ـ در ماده (۱۴)، عبارت «هفت عضو اصلی» به عبارت «پنج عضو اصلی» اصلاح می­ شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۲۰۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۲ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری