رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۷۹ با موضوع:

ابطال بند۲ و۳ مصوبه شماره ۸۸۱۲۳/ت۴۸۷۷۳هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۵ هیأت‌وزیران

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۴ مرداد ۱۳۹۶

طبق ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ بخش از به هم پیوستن چند دهستان تشکیل می‌شود و به موجب ماده ۷ همان قانون، شهرستان نیز از به هم پیوستن چند بخش تشکیل می‌شود.

نظر به اینکه در بند ۲ مصوبه شماره ۸۸۱۲۳/ت۴۸۷۷۳هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۵ هیأت‌وزیران، بخش کلاته خیج مشتمل بر یک دهستان تشکیل شده، این بند مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

با توجه به اینکه مطابق ماده ۷ قانون فوق‌الذکر، شهرستان نیز از به هم پیوستن چند بخش ایجاد می‌شود و ایجاد بخش کلاته خیج مغایر قانون است و به موجب این رأی ابطال شده و عملاً شهرستان بسطام باید با بخش مرکزی ایجاد شود، بنابراین بند ۳ مصوبه نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی