رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۲۶۷ با موضوع:

ابطال بند۲ بخش نامه شماره ۲ـ ۷/۹۲ دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی

ناجا تحت عنوان رعایت حقوق شهروندی

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۴ مرداد ۱۳۹۶

مطابق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، مأموران راهنمایی و رانندگی در صورتی می‌توانند مدارک رانندگان را مطالبه کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد. نظر به اینکه در بند ۲ بخش

نامه شماره ۲ـ۷/۹۲ پلیس راهنمایی و رانندگی، بدون اینکه راننده مرتکب تخلف شده باشد و یا اینکه تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد، جواز توقف خودرو و مطالبه مدارک صادر شده‌است، این بند مغایر حکم ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی