تصویب‌نامه در خصوص اجرای اقدامات مربوط به مدیریت بحران  در کلان شهرهای کشور

منتشر شده در شنبه،۲۱ مرداد ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۸ به پیشنهاد شماره ۷۹۹۹۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۴ وزارت کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 کلیه دستگاه ­های مقرر در جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، موظف به اجرای اقدامات مربوط به مدیریت بحران در کلان شهرهای کشور در حدود اعتبارات مصوب مربوط طی زمان­بندی تعیین­شده هستند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری