اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۳۶۷/ت۵۴۱۴۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶

 منتشر شده در سه‌شنبه،۱۷ مرداد ۱۳۹۶

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۸ به پیشنهاد شماره ۲۰۳۳۰/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۳۶۷/ت۵۴۱۴۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶، پس از عبارت «کنترل کیفی،» واژه «احداث،» الحاق و عبارت «شرکت راه و ساختمان سالم راه سپاهان» به عبارت «سازمان هم یاری شهرداری‌های استان اصفهان» اصلاح می‌شود.

 معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری