رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره  ۲۴۴ ـ ۲۴۳ ـ ۲۴۲  با موضوع:

ابطال مواد ۶ و ۷ آئین‌نامه انتخاب اعضای هیأت های حل‌اختلاف و هیأت های تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

منتشر شده در چهارشنبه،۱۱ مرداد ۱۳۹۶

نظر به اینکه ماده ۷ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص اداره کار به شماره ۹۱۹۱۰ ـ ۱۳۸۷/۹/۲ و ماده ۶ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت های حل‌اختلاف اداره کار به شماره ۹۱۹۱۱ ـ ۱۳۸۷/۹/۲ برابر نظریه شماره ۹۵/۱۰۲/۲۰۰۳ ـ ۱۳۹۵/۶/۲ فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته شده‌اند، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و با استناد به بند۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون یاد شده از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی