اصلاحیه ماده (۳۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶(

منتشر شده در چهارشنبه،۱۱ مرداد ۱۳۹۶

پیرو نامه شماره ۱۰۴/۱۰۵۹۸۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه زیر در مورد ماده (۳۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) که به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است به شرح ذیل ابلاغ می‌شود.

ماده۳۰ـ دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت ، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجراء نماید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی