رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۲۲۱ با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۳/۳۲۷۳/ش ـ ۱۳۸۸/۷/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص افزایش

تراکم ساختمانی در مناطق ۱، ۹ و ۱۱ شهرداری مشهد

منتشر شده در سه شنبه 3 مرداد 1396

طبق بندهای ۳ و۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سـال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی

به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد و تصویب طرحهای تفصیلی و تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون یاد شده محول شده و به حکم صریح ماده ۷ همان قانون، شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد. نظر به مراتب فوق‌الذکر و این که تغییر میزان تراکم و تعیین ضوابط برای تراکمهای مجاز از جمله وظایف کمیسیون ماده ۵ می‌باشد و شورای اسلامی شهر در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین مصوبه شماره ۳/۳۲۷۳/ش ـ ۱۳۸۸/۷/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری اثر این رأی به تاریخ تصویب مصوبه موردشکایت موافقت نشد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی