تأیید انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضلای صاحب نظر حوزوی

منتشر شده در یکشنبه،۲۵ تیر ۱۳۹۶

مصوبه «تأیید انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضلای صاحب نظر حوزوی برای عضویت در شورای تخصصی حوزوی» که در جلسه ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد جلسه


۱۶۹ (دوره ششم) مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۳ شورای عالی حوزه‌های علمیه به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«الف ـ در اجرای بند ۲ ماده ۴ آیین نامه شورای تخصصی حوزوی، آقایان آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری و حجج‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد غروی و سیدعبدالفتاح نواب به عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای تخصصی حوزوی انتخاب می‌شوند.

ب ـ در اجرای بند ۴ ماده ۴ آیین‌نامه شورای تخصصی حوزوی، آقایان حجج‌الاسلام والمسلمین سیدیوسف طباطبایی نژاد، اکبر فرجام، محمودرضا جمشیدی، حمید پارسانیا، احمد واعظی، سیدحسن ربانی، مسعود آذربایجانی، عبدالحسین خسروپناه، علی عباسی و حسن نظری شاهرودی به عنوان فضلای صاحب‌نظر در شورای تخصصی حوزوی  انتخاب می‌‌شوند.»

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی