تصویب‌نامه در خصوص حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

 منتشر شده در یکشنبه،۲۵ تیر ۱۳۹۶

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۴ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 سازمان­های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظف به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مذکور می­باشند.

 معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری