تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال۱۳۹۶

 منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۶

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۱۰) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب ۱۳۷۳ـ تصویب کرد:

 تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال ۱۳۹۶ مطابق فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می­شود.

 معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

 تعرفه خدمات پرستاری در منزل سال ۱۳۹۶