تصویب‌نامه در خصوص پنجاه و سه قلم داروی مورد مصرف بیماران خاص و سرطانی

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۱۰) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب ۱۳۷۳ـ تصویب کرد:

۱ـ پنجاه و سه قلم داروی مورد مصرف بیماران خاص و سرطانی مندرج در جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است جایگزین فهرست داروهای موضوع تصویب­نامه شماره ۲۴۱۱۶/ت ۴۸۰۵۲ هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۲ می­گردد.

۲ـ تصویب­نامه شماره ۵۱۹۸/ت۵۳۰۰۶ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۳ لغو می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری