شنبه, 17 خرداد 1399

 

الحاق ماده (۵) به آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲)  اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

منتشر شده در یکشنبه،۱۱ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۰ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه­ های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 متن زیر به عنوان ماده (۵) به آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت ­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب­ نامه شماره ۸۹۴۷۸/ت۵۲۳۱۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ الحاق می­شود:

ماده۵ ـ واحدهای صنعتی که قبل از ابلاغ این آیین­ نامه مجوزهای لازم معتبر برای سرمایه‌گذاری را دریافت نموده‌اند همچنان مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات­ های مستقیم می ­باشند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری