تصویب‌نامه در خصوص حق امتیاز صدور پروانه فعالیت  کارورهای پستی غیردولتی

 منتشر شده در  یکشنبه 11 تیر 1396
 

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱/۱۱۴۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ وزارتخانه­های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

 ۱ـ حق امتیاز صدور پروانه فعالیت کارورهای پستی غیردولتی، مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال و غیرقابل برگشت تعیین می­شود.

 ۲ـ میزان جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه فعالیت کارورهای پستی غیردولتی به شرح زیر تعیین می­شود:

 تبصره ـ علاوه بر جریمه­های مندرج در این جدول، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ظرفیت­های مواد (۲۹) و (۳۰) اصول حاکم بر پروانه فعالیت کارورهای (اپراتورهای) پستی غیردولتی (موضوع مصوبه شماره (۱۲) جلسه شماره (۲۵۴) مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) نیز کماکان استفاده خواهد کرد.

 معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری