تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان  گذرنامه­ های سیاسی،

ویژه و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران  و دولت جمهوری پرتغال وزارت امور خارجه

منتشر شده در یکشنبه،۱۱ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد شماره ۷۳۲/۵۶۱/۴۵۹۹۲۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ وزارت امورخارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه ­های سیاسی، ویژه و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری پرتغال به شرط عمل متقابل مجاز است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری