تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران

 به صندوق بین المللی پول

منتشر شده در یکشنبه،۱۱ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۴ به پیشنهاد شماره ۵۶/۴۱۷۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 

1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ چهار هزار و ده میلیارد و نه صد و نود و سه میلیون و شش صد و پنجاه و یک هزار و چهل و هفت (۰۴۷ر۶۵۱ر۹۹۳ر۰۱۰ر۴) ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین­المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی اقدام کند.

۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می­دهد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری