تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره (4) شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز

منتشر شده در یکشنبه 11 تیر 1396

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۴ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (۴) به بند (الف) ماده (۴) شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نـفت و گاز موضوع:

تصویب‌نامه شـماره ۵۷۲۲۵/ت۵۳۳۶۷هـ مورخ1395/5/16 و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 69978/ ت 53421 

 مورخ1395/6/10 اضافه می شود:

 «تبصره۴ـ شرکت‌های اکتشاف و تولید که صددرصد سهام آنها متعلق به اشخاص ایرانی می‌باشد و بنا بر ضرورت‌های عملیاتی در خارج از ایران به ثبت رسیده‌اند (مانند شرکت‌های پترو پارس و پترو ایران) با تشخیص و تأیید وزارت نفت مشمول مفاد این ماده و تبصره‌های آن می‌شوند.»

 معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری