بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۲۰۲۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ ریاست محترم قوه قضائیه

درخصوص چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت‌های تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری

منتشر شده در چهارشنبه 24 خرداد 1396

نظر به ضرورت هماهنگی­ های لازم در چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت­ های تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری، بدین وسیله مقرر می‌گردد، دادستان­ های سراسر کشور مکلفند در رسیدگی به پرونده­ های این مؤسسات هماهنگی لازم را با دادستان محترم کل کشور معمول دارند.

 دادستان محترم کل کشور با هماهنگی رؤسای محترم کل دادگستری استان ها، مسئولیت اجرای این بخش نامه را عهده دار بوده و می بایستی گزارش موردی از اقدامات بعمل­آمده را به حوزه ریاست قوه­قضائیه ارسال نماید.

 رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی