شنبه, 17 خرداد 1399

 

اصلاح تصویب نامه شماره 18296/ت 53274ه مورخ 20/2/1396 

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۸ خرداد ۱۳۹۶

 نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ واژه «حداکثر» قبل از عبارت «دو درصد» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی