اصلاح جزء (3) بند (الف) تصویب نامه شماره 2065/ت 54178 ه مورخ15/1/1396

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۸ خرداد ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۷ به پیشنهاد شماره ۳۲۸۶۸/۱۴۴۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در جزء (۳) بند (الف) تصویب­ نامه شماره ۲۰۶۵/ت۵۴۱۷۸هـ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ عبارت «با هماهنگی» به عبارت «پس از تصویب» اصلاح می ­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری