اصلاح تصمیم نامه بند 6 شماره 45346/241092 مورخ 25/10/89

منتشر شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۷ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۴۹۴۹۰ مورخ  95/4/7 وزارت صنعت ،معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند(۶) تصمیم­ نامه شماره۴۵۳۴۶/۲۴۱۰۹۲ مورخ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ به‌شرح زیر اصلاح می­شود:

۶ ـ صدور پروانه بهره ­برداری شهرک صنعتی خصوصی برای شهرک ­های صنعتی سیمین دشت، زواره، قلعه میر، ریه، کاظم آباد، ده حسن، صفادشت، زاگرس و قدس با امکان استقرار واحد جدید داخل محدوده شهرک ­های مذکور، صرفاً مشروط به انتقال واحدهای غیرمجاز مستقر در محدوده شهر مربوط (تهران و کرج) و استفاده از محل استقرار قبلی واحدهای صنعتی انتقالی برابر کاربری­ های مجاز طرح تفصیلی مربوط با تأیید وزارت راه و شهرسازی و حفظ سهم تخصیص آب قبلی شهرک­ های مذکور.

تبصره ـ نحوه تعیین مصادیق صنایع غیرمجاز مشمول این تصویب­نامه و نیز جلوگیری از تکرار تخلف در محل استقرار غیرمجاز صنایع مذکور براساس دستورالعمل مشترک وزرای صنعت، معدن و تجارت و کشور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری