اصلاح تصویب نامه 123424/ت 51733 ه مورخ 22/9/94

منتشر شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

هیأت ‌وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۷ به پیشنهاد مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایـران و به استناد ماده (۷) قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ تصویب کرد:

 تصویب‌نامه شماره۱۲۳۴۲۴/ت۵۱۷۳۳هـ مورخ۱۳۹۴/۹/۲۲ به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ متون زیر به عنوان بندهای (ق) و (ک) به ماده (۱) اضافه می­شود:

ق ـ بیمه­ نامه پوشش نوسان نرخ ارز جهت صادرات:

این بیمه ­نامه با دوره اعتبار حداکثر شش‌ ماهه، کاهش سه الی سی‌ و پنج درصدی نرخ ارز مربوط به کالاهای صادراتی را پوشش می­دهد.

 ک ـ ضمانت­ نامه/بیمه­نامه اعتباری خاص پروژه­های صادرات­ محور:

سند تعهدآوری که با هدف تسهیل تأمین مالی یا پوشش ریسک پروژه­های سرمایه‌گذاری برای صادرات کالاها و خدمات به نفع اعتباردهندگان داخلی و خارجی و یا سایر ذی­نفعان پروژه صادر می­شود.

 ۲ ـ جدول زیر جایگزین جدول شماره (۲) ذیل تبصره (۵) بند (الف) ماده (۲) می­شود:

 جدول شماره۲ـ کارمزد اداری تعیین سقف اعتبار خریداران خارجی

 ۳ـ متن زیر به‌ عنوان تبصره (۸) به بند (الف) ماده (۲) اضافه می­شود:

 تبصره۸ ـ نرخ حق ­بیمه بیمه­ نامه پوشش نوسانات نرخ ارز جهت صادرات بر مبنای جدول ذیل تعیین می­گردد:

 ۴ ـ متن زیر به ‌عنوان تبصره (۵) به بند (ب) ماده (۲) اضافه شد:

 تبصره۵ ـ نرخ کارمزد ضمانت­ نامه/بیمه­ نامه اعتباری خاص پروژه ­های صادرات­ محور بر مبنای گروه ریسک کشوری دو (۲) برای جمهوری اسلامی ایران و جداول شماره (۴) الی (۶) ذیل بند (ب) پیوست تصویب‌نامه (بخش اعتبارات میان و بلندمدت) محاسبه و تعیین می­گردد.

 ۵ ـ عبارت «و در صورت وجود عوامل سه‌گانه در حالت های مختلف، حالت وسط مبنا خواهد بود.» به انتهای تبصره (۲) بند (پ) ماده (۲) اضافه می‌شود.

 معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری