اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸هـ

منتشر شده در دوشنبه،۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۰ به پیشنهاد شماره ۸۳۶۳۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۸ سازمان های اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ در تصویب­ نامه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸هـ مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۳، عبارت «این فوق­العاده غیرمستمر محسوب می­شود و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی­باشد.» حذف می­شود و از تاریخ  ۱۳۸۴/۱/۱ لازم الاجرا است.

۲ـ احتساب فوق­العاده موضوع تصویب­ نامه یادشده در تفاوت تطبیق مقرر در تبصره ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ از تاریخ اجرای فصل دهم قانون یادشده بلامانع است.

 معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری