تصویب‌نامه در خصوص توزیع و عرضه بنزین مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۴۹۰۴

منتشر شده در دوشنبه 18 اردیبهشت 96

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۰ به پیشنهاد شماره ۵۵۰۴۱ ـ ۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۱ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ بنزین مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۴۹۰۴ به شرح زیر توزیع و عرضه می­شود:

الف ـ در پانزده شهر شامل بندرعباس، رفسنجان، قم، چابهار، یزد، کرمان، بوشهر، همدان، گرمسار، سمنان، دامغان، شاهرود، سبزوار، نیشابور و ساری در تمام جایگاه‌های درون شهری از تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱.

ب ـ در شصت درصد (۶۰%) جمعیت شهری تحت پوشش کشور و در تمام جایگاه­ های  درون شهری از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱.

پ ـ در هشتاد درصد (۸۰%) جمعیت شهری تحت پوشش کشور و در تمام جایگاه­ های درون شهری از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱.

ت ـ در تمام شهرهای کشور و در تمام جایگاه‌های کشور از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱.

۲ـ مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی ایران به شماره ۴۹۰۴ به عهده وزارت نفت است.

۳ـ نظارت بر حسن اجرای این تصویب­ نامه به عهده سازمان ملی استاندارد ایران و تعیین اولویت­ های توزیع به عهده سازمان حفاظت محیط زیست می ­باشد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری