تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق امتیاز ارتقای پروانه تأسیس و ارایه خدمات تلفن همراه در منطقه آزاد کیش

منتشر شده در دوشنبه،۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۶ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه ­های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصـول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

۱ـ حق امتیاز ارتقای پروانه تأسیس و ارایه خدمات تلفن همراه در منطقه آزاد کیش هفتصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰۰) ریال تعیین می­شود.

۲ـ میزان جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه تأسیس و ارایه خدمات تلفن همراه در منطقه آزاد کیش به شرح زیر تعیین می­شود:

تبصره۱ـ سقف مجموع جریمه ­های مشخص شده در ردیف­های (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قابل اعمال در هر سال به میزان یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال تعیین می­شود.

تبصره۲ـ علاوه بر جریمه ­های مندرج در جدول فوق، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ظرفیت­ های ماده (۲۸) شرایط و الزامات مقرر در پروانه نیز کماکان استفاده خواهد کرد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری