شنبه, 17 خرداد 1399

 

رأی شماره ۸۰۴ ـ ۸۰۵هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵هـ ـ ۱۳۸۵/۳/۱۷ هیأت‌وزیران

منتشر شده در شنبه،۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

الف ـ با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۳۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۹ اعلام کرده است که مصوبه مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشد

، در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و در راستای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه معترضٌ‌به از بُعد مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.

ب ـ با توجه به مفاد استدلال مصرح در رأی شماره ۴۳۲ ـ ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵هـ ـ ۱۳۸۵/۳/۱۷ هیأت ‌وزیران مغایر قانون است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی