شنبه, 17 خرداد 1399

 

تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن وزیر کشور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به ترکیب اعضای شورای هماهنگی اجرای سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان

منتشر شده در پنج‌شنبه،۳۱ فروردین ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱/۲۳ به پیشنهاد شماره ۲۴۲۰۶/۲۷/۱۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۹ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزیر کشور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور به ترکیب اعضای شورای هماهنگی اجرای سند راهبردی خدمات­رسانی به رزمندگان موضوع جزء (الف) بند (۱۰/۱) سند یادشده موضوع پیوست بند (۱) تصویب­نامه شماره ۵۰۶۳۹/ت۴۹۱۸۵هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ اضافه می­شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری