شنبه, 17 خرداد 1399

 

تصویب‌نامه در خصوص محاسبه وجوه پرداختی توسط شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های فروشنده برق نیروگاه‌های آبی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۳۱ فروردین ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱/۲۳ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وجوه پرداختی توسط شرکت­های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت­های برق منطقه­ای و شرکت­های فروشنده برق نیروگاه­های آبی برای سرمایه­گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی، شبکه انتقال کشور و نیروگاه­های برق آبی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می­شود. دستورالعمل حسابداری این وجوه با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و نیرو می­رسد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری