تصویب‌نامه

در خصوص خروج بیست درصد از سهام شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از فهرست شرکت‌های واگذارشده به طرح توزیع سهام عدالت

منتشر شده در یکشنبه،۸ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به پیشنهاد شماره ۳۴۹۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۳۴) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ تصویب کرد:

۱ـ بیست درصد از سهام شرکت‏ های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس موضوع ردیف‏های (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۹) مصوبه شماره ۱۲۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ ستاد مرکزی سهام عدالت، از فهرست شرکت‏ه ای واگذارشده به طرح توزیع سهام عدالت خارج می‏شود تا در اجرای بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست ­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به عنوان سهم بیست درصد (۲۰%) دولت از ارزش فعالیت‏ های پالایش نفت توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‏های نفتی ایران اداره شود.

۲ـ ده درصد (۱۰%) از سهام شرکت پالایش نفت تهران بابت سهام ترجیحی، کشف قیمت و تدریجی در بورس منظور و درصد مندرج در ردیف (۱۴) جدول بند (۱) مصوبه شماره ۱۲۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ ستاد یادشده به این میزان اصلاح می‏ شود.

۳ـ در دوره اختصاص سهام این شرکت‏ ها به طرح توزیع سهام عدالت، سود مورد تقسیم مربوط به طرح توزیع سهام عدالت اعم از وصول شده و وصول نشده، به طرح فوق تعلق دارد و بابت اقساط مشمولین این طرح محاسبه می ‏شود.

۴ـ سی و شش درصد (۳۶%) سهام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) و نه درصد (۹%) سهام شرکت پالایش نفت آبادان بابت سهام جایگزین بند (۱) این تصویب ­نامه، به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص می‏یابد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری