الحاق بند (۳) به تصویب‌نامه شماره ۵۷۱۹۷/ت۵۳۳۱۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ و بند (۵) به تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۵۰۰/ت۵۳۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۶ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی،  سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تصویب کرد:

متن ذیل به عنوان بند (۳) به تصویب­نامه شماره ۵۷۱۹۷/ت۵۳۳۱۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ و به عنوان بند (۵) به تصویب­ نامه شماره ۱۱۷۵۰۰/ت ۵۳۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ اضافه می­شود:

«انتشار اوراق اجاره موضوع این تصویب ­نامه با تأیید کارگروه اجرایی ماده (۷) آیین­ نامه اجرایی بند (ب) مـاده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابـت ­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ موضوع تصویب­نامه شماره ۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۴ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب­نامه شماره ۱۶۴۲۴۱/ت۵۲۹۴۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ در نظام بانکی مجاز است. بانک یا بانک­ های عامل اوراق مذکور با پیشنهاد بانی و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می­شود. تحویل اوراق منتشره به طلبکاران و نقل و انتقال آن در بانک یا بانک­ های عامل مجاز است. بانک هیچ ­گونه تعهدی درپرداخت در سررسید و قبل از سررسید ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ابلاغ مصوبه کارگروه یادشده تمهیدات لازم را برای انتشار اوراق مذکور فراهم نماید.

تبصره۱ـ شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده (۴) آیین ­نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب­ نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ به اوراق اجاره این تصویب­نامه تسری می­یابد.

تبصره۲ـ اوراق اجاره موضوع این تصویب­ نامه می­تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

تبصره۳ـ اوراق منتشره این بند از مفاد بند(۸) تصویب­نامه شماره ۱۶۴۲۴۱/ت۵۲۹۴۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ مستثنی می‏ باشد.»

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری