اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۰۲۳/ت۵۳۸۸۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در مقدمه تصویب­نامه شماره۱۳۵۰۲۳/ت۵۳۸۸۵هـ مورخ۱۳۹۵/۱۱/۲ عبارت «شماره ۱۲۳۶۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ معاونت اجرایی رئیس‌جمهور» به عبارت «وزارت جهاد کشاورزی» اصلاح می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری