اصلاح تبصره ماده (۴۴) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶( قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

منتشر شده  درچهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پیشنهاد شماره ۳۱۶۶۰/۱۲۸۴۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره ماده (۴۴) آیین‏نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب­نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳، عبارت «برای صادرات» قبل از عبارت «توسط وزارت نفت» اضافه می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری