اصلاح ماده (۴۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۴۰) آیین­نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع تصویب­نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴ عبارت «پس از تصویب هیأت وزیران» پس از عبارت «تشکیلات اداری» اضافه می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری