تصویب‌نامه در خصوص صدور ضمانت‌نامه‌های کلی و یا اختصاصی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت جهت استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پیشنهاد شماره ۲۱/۱۱۵۲۸۳ـ ۱۱۰۳۶ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 

۱ـ در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‏های تسهیلات مالی اخذشده از منابع بانک‏های کارگزار خارجی، مؤسسات بیمه صادراتی، کمک‏های توسعه‏ای رسمی و اعتبارات بانک‏ها و مؤسسات توسعه‏ای بین‏المللی می‏باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تصویب هیأت وزیران مجاز است به نمایندگی از طرف دولت ضمانت‏نامه‏های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز را صادر نماید.

۲ـ ضمانتنامه‌های یادشده برای تامین مالی خارجی طرح‌هایی صادر می‌گردد که مطابق قوانین و مقررات جاری دارای مجوز شورای اقتصاد بوده و تضامین لازم از جمله تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور و موافقتنامه ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور (برای طرح‌های دولتی) و تودیع وثایق مناسب و کافی به تأیید بانک‏های عامل مربوط (برای طرح‌های غیردولتی) را اخذ نموده باشند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری