اصلاح تبصره (۳) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح اختیاراتسازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

منتشر شده در دوشنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره ۳۲۰۶۹/۱۳۲۱۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره (۳) ماده (۲) آیین­نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضوع تصویب­نامه شماره ۱۲۸۳۰۰/ت۴۱۸۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵، عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط» بعد از عبارت «مجاز است» اضافه می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری