دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی

منتشر شده در شنبه 2 تیر 1397

فصل اول: کلیات

ماده۱ـ هدف:

هدف از تدوین و اجرای این دستورالعمل، تعیین فرایند تأیید ارائه‌دهندگان و تأمین‌کنندگان صلاحیت‌دار خدمات مشاوره مدیریتی برای دستگاه‌های اجرایی کشور و حمایت از حقوق حرفه‌ای مشاوران مدیریت به عنوان یکی از الزامات توسعه است.

صورت جلسه انتخاب مدیرعامل جدید  یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه)

منتشر شده در پنجشنبه 31 خرداد 1397

پیرو استعفاء جناب حجت الاسلام آقای دکتر محمدرضا زائری و پیشنهاد جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر خاموشی ریاست محترم هیأت امناء مؤسسه و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مبنی بر معرفی جناب آقای سعید گلشناس

آیین ­نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (۱۲)

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

منتشر شده در پنجشنبه 31 خرداد 1397

ماده۱ـ در این آیین­ نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ

آیین ­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در پنجشنبه 31 خرداد 1397

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ بیمه‌گزار: شرکت‌ ملی گاز ایران و شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در پنجشنبه 31 خرداد 1397

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره۱۸۰۲۸/ت۵۴۳۰۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۲، موضوع: «اساسنامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»

قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

منتشر شده در پنجشنبه 31 خرداد 1397

ماده‌واحده ـ مواد زیر به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت

منتشر شده در سه شنبه 29 خرداد 1397

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۴۵۳/س/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۱ وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۹۶۹/ت۵۵۰۹۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

منتشر شده در سه شنبه 29 خرداد 1397

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۱۳ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند(۱) تصویب­ نامه شماره ۱۵۸۹۶۹/ت۵۵۰۹۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ بعد از واژه «سازمان‌های» عبارت «هواشناسی کشور،» و در بند (۲) تصویب ­نامه یادشده، بعد از عبارت «مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان» عبارت «و مدیرکل هواشناسی استان» اضافه می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در سه شنبه 29 خرداد 1397

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری

آیین­ نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور

منتشر شده در سه شنبه 29 خرداد 1397

ماده۱ـ در آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ وجوه اداره­ شده:

آیین­ نامه اجرایی بند (س) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در سه شنبه 29 خرداد 1397

ماده۱ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع مکلف است مطابق این آیین­ نامه نسبت به تأمین سوخت کمکی گاز مورد نیاز نیروگاه‌های تبدیل پسماند به انرژی به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان‌های کشور به میزان (۲۰۰)

تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲)  قانون نظام صنفی کشور)

 منتشر شده در سه شنبه 29 خرداد 1397

هیأت‌ وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲۰ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۳۸۹۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۲) ماده (۷۲) و ماده (۷۴) اصلاحی قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۶) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور

منتشر شده در سه شنبه 29 خرداد 1397

ماده۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ قانون: قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ

تصویب‌نامه درخصوص تعیین اسکله کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی

منتشر شده در سه شنبه 29 خرداد 1397

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲ به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و به استناد تبصره یادشده تصویب کرد: