تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدهای جمهوری اسلامی ایران

 به صندوق بین‌المللی پول

منتشر شده در چهارشنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۴ به پیشنهاد شماره ۵۶/۱۲۲۱۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷وزارت امور اقتصـادی و دارایی و به استناد اصـل یک صـد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص اقدام سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تأمین پانزده درصد (۱۵%) سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)برای طرح‌های ریلی

منتشر شده در چهارشنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۴ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی شماره‌های ۲۰ ـ ۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

جهت احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر ارائه اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر لازم می‌باشد

منتشر شده در چهارشنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۷

اولاً: تشابه در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۳۷ قانون کار، پرداخت مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواهد شد. ضرورت وجود اسناد پرداخت منطبق

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:

نحوه مطالبه خسارت حق‌الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکومٍ له واقع می‌شوند

منتشر شده در چهارشنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۷

حسب تبصرة ۳۰ قانون بودجة سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواهایی که دولت محکومٌ‌له واقع می‌شود، با درخواست نمایندة دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله توسط محکومٌ‌علیه مطابق آیین‌نامة قانون وکالت است

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰

منتشر شده در چهارشنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱ به پیشنهاد شماره ۹۶۲/۱۰/۵۷۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب ­نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰، عبارت «دو درصد» به عبارت «چهار درصد» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:

بزه موضوع ماده۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منصوص شرعی نیست و درنتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد

منتشر شده در چهارشنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۷

مستنبط از مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعزیر، مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:

صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است

و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود

منتشر شده در چهارشنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۷

مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوة قضائیه محول شده است

مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

پیرامون  سند ملی حفاظت و حراست از گورستان‌های تاریخی ایران

منتشر شده در دوشنبه،۹ مهر ۱۳۹۷

باتوجه به اینکه گورستان‌های تاریخی، بخش مهمی از مناظر طبیعی و مصنوع محیط پیرامونی ما را تشکیل داده‌ و بواسطه ارتباطات ساختاری خود با جنبه‌های اسطوره‌ای ، اخلاقی و دینی، سهم مهمی در باورهای اعتقادی انسان ها ایفا می‌نماید

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اتخاذ رویکرد نوین

در تهیه طرح های جامع شهری

منتشر شده در دوشنبه،۹ مهر ۱۳۹۷

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ خود ضمن استماع گزارش دفتر طرح های کالبدی درباره ضرورت تغییر رویکرد در روند تهیه، تصویب و اجرای برنامه‌های توسعه شهری، معاونت شهرسازی و معماری را موظف کرد

اصلاح ماده ۸ آئین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

منتشر شده در دوشنبه،۹ مهر ۱۳۹۷

(مصوب جلسه ۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ شورای توسعه فرهنگ قرآنی)

در جلسه ۴۰ شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مورخ ۱۳۹۷/۳/۵، عضویت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش در کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی به تصویب رسید.

دبیر شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی ـ محمدرضا مخبردزفولی

تصویب‌نامه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

درخصوص حفظ ارزش دارایی مشمولین سهام عدالت

منتشر شده در چهارشنبه،۴ مهر ۱۳۹۷

شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در هجدهمین نشست خود که در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۲ برگزار شد، به استناد ماده ۴۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مواردی را به شرح زیر تصویب نمود:

 آیین ‏نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۴ مهر ۱۳۹۷

ماده۱ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و بهینه‏ سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود، اعم از دایر، نیمه تمام و بلااستفاده با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی

آیین ­نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۴ مهر ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به ­کار می­روند :

الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشو ر.

ب ـ بانک: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون هوای پاک

منتشر شده در چهارشنبه،۴ مهر ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ

ب ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست