رأی شماره‌های ۹۲۷ الی ۹۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۸مقررات قانون کار بر

  روابط شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی حاکم خواهد شد

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۳ مرداد ۱۳۹۷

 

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با عنایت به اینکه مطابق تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۳ قانون مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب سال ۱۳۵۲ تعیین مشاغل کارگری در دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی

رأی شماره ۹۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹/۲۰۷۰ ـ ۱۱ـ ۹/۱/۱۳۸۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

درخصوص عدم پذیرش ده‌درصد وجوه پرداختی از محل حق‌التحریر برای حق عضویت

 به حساب کانون سردفتران به عنوان هزینه قابل قبول

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۳ مرداد ۱۳۹۷

بر مبنای بند (ی) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذی ربط باشند

قانون  اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

 منتشر شده در سه‌شنبه،۲۳ مرداد ۱۳۹۷

 ماده۱ـ ماده (۱) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های(۱) تا (۴) ذیل، جایگزین تبصره‌های (۱) و (۲) آن می‌شود:

اصلاح آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی

منتشر شده در شنبه،۲۰ مرداد ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۴ به پیشنهاد شماره ۱۱۹۴۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح بند (۴) ماده (۱۰) اساسنامه شرکت

مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

منتشر شده در شنبه،۲۰ مرداد ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۱۳ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۱۷۳۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان­ ها، شرکت­ ها و مؤسسات دولتی

تصویب‌نامه در خصوص اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک

(شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی)

منتشر شده در شنبه،۲۰ مرداد ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۴ به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمـهوری اسلامی ایران، تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ و مصوبه جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای­ عالی هماهنگی

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در شنبه،۲۰ مرداد ۱۳۹۷

۹۰۷

                                                                                                                        ۱  

 شماره۳۸۵۲۹/هـ ب                                                                      ۱۳۹۷/۵/۱۴

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۹۳۴۰/ت۵۵۲۲۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ و ۳۳۹۱۴/ت۵۵۴۳۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲، موضوع: «هزینه‌کرد از محل تبصره «۵» ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی»

رأی شماره‌های ۳۱۷ الی ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری درخصوص شرایط احتساب و پرداخت فوق‌العاده جذب کارکنان غیر هیأت علمی در برقراری حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان سازمان غذا و دارو

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۸ مرداد ۱۳۹۷

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق حکم بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ فقط دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش

رأی شماره ۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع

تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری درخصوص اشتغال همزمان به شغل وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۸ مرداد ۱۳۹۷

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه تعیین صلاحیت متقاضیان پروانه وکالت به استناد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن ماده موکول شده و این تفویض اختیار قانونی

رأی شماره ۳۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال تبصره الف بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۲۹۹۲۴/۹۰۰۰ـ۱۲/۳/۱۳۹۵

معاونت منابع انسانی قوه قضائیه

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۸ مرداد ۱۳۹۷

در قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام به روش رسمی و پیمانی پیش‌بینی شده است و در بند «چ» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ استخدام به عنوان یکی از حقوق اجتماعی شناسایی شده

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقهبندی

 فعالیتها و بنگاههای اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲)

 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۶ مرداد ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۷ به پیشنهاد شماره ۵۶۴۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد:

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۸۲۵/ت۵۲۶۶۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۶ مرداد ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۰ به پیشنهاد شماره ۴۸۹۴۳/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱)

 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۶ مرداد ۱۳۹۷

هیأت­ وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۷ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه­ های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ شش صد و سی میلیارد (۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

برای امور مساجد و نظارت عالی بر ساخت و سازهای مسکن مهر

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۶ مرداد ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۰ به پیشنهاد شماره ۷۰۵۰/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۱/۳۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد: