آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ی) و (م) تبصره (۵)
ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.

ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

حذف تبصره (۴) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ

مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۵ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۷۶۳۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره (۴) بند (۱) تصویب­ نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ موضوع اصلاح تصویب‌نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۷ و اصلاحات بعدی آن حذف می­شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص افزایش تعرفه‌های برق از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۵ به پیشنهاد شماره ۹۶/۴۶۱۲۶/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ وزارت نیرو و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامیایران و مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه­ ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای حجت الله ایوبی

به عنوان دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۵ به پیشنهاد شماره ۶۲۵۹/و مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در اجرای ماده (۱۲) اساسنامه اصلاحی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، موضوع تصویب­ نامه شماره ۷۴۱۵۶/ت۵۳۳ مورخ ۱۳۶۶/۷/۱۲ تصویب کرد:آقای حجت الله ایوبی به عنوان دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

قانون تفسیر چگونگی امهال وام

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

موضوع استفساریه:

آیا منظور از استمهال بدهی بانکی خسارت‌دیدگان از حوادث غیرمترقبه موضوع بند (۶) ماده‌واحده قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۹، این است که جریمه و الزامات و ممنوعیت‌های ناشی از

قانون حمایت از حقوق معلولان

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ تعاریف

الف ـ فرد دارای معلولیت: شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی ـ توان بخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‏ ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت ‏های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می‏ باشد.

اصلاح بند (۱۵) تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ

مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲

منتشر شده در شنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۹ به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب۱۳۹۲ـ و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی تخم‌مرغ خوراکی

به شماره تعرفه ۰۴۰۷۲۱۱۰

منتشر شده در شنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۶ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۲۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۱/۱۶وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین ارز یورو به عنوان ارز مبنای گزارش گری

و انتشار آمار، اطلاعات و داده‌های مالی کلیه وزارت خانه‌ها،

مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی

منتشر شده در شنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۹ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانو به استناد تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـتصویب کرد:

رأی شماره ۱۲۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال ردیف ۲۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر کرکوند

 مبنی بر وضع عوارض بر فروش ضایعات و محل فعالیت چدن، آلومینیوم، مواد پلاستیکی،

کارتن و... به میزان ۲ درصد

منتشر شده در شنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

نظر به این که به موجب مواد ۱، ۵، ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، مالیات و عوارض انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و همچنین ارائه خدمات تعیین شده است و در ماده ۵۰ قانون یاد شده برقراری هرگونه عوارض

رأی شماره ۱۲۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

نامه‌های شماره ۲۰۰۰۳۵۶ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۵ و ۲۰۷۲۱ ـ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مبنی بر اعلام عدم اعتبار دستور موقت در مواردی‌که

اصل شکایت در شعبه بدوی دیوان عدالت اداری غیروارد تشخیص شده است ابطال می‌شود

منتشر شده در شنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

به موجب تبصره ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می‌شود

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تدوین

طرح جامع ساماندهی منظر راه های ایران (معماری راه)

منتشر شده در دوشنبه،۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ گزارش شرکت مادرتخصصی عمران و به سازی شهری و معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در خصوص تدوین طرح جامع ساماندهی منظر راه‌های ایران

اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

پیرامون فن‌آوری‌های نوین در تهیه نقشه شهرهای کشور

منتشر شده در دوشنبه،۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ خود ضمن استماع گزارش ریاست سازمان نقشه‌برداری کشور در خصوص فن‌آوری‌های نوین در تهیه نقشه شهرهای کشور و پس از بحث و تبادل نظر موارد زیر را مقرر نمود:

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ساماندهی برگزاری آزمون‌های بین‌المللی

منتشر شده دردوشنبه،۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

ماده واحده «ساماندهی برگزاری آزمون‌های بین‌المللی» که در جلسه ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و به‌منظور هماهنگی، ساماندهی و نظارت بر برگزاری آزمون‌های بین‌المللی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: