اصلاح جزء (۲) بند (ب) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴)

ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در شنبه،۲۴ آذر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۱۴ به پیشنهاد شماره ۴۶۱۴۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق‌الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور

(اپراتور) ماهواره‌ای مخابراتی تا پایان سال ۱۳۹۸

منتشر شده در شنبه،۲۴ آذر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۷ به پیشنهاد شماره ۱/۱۱۲۰۸۶ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ تصویب کرد:

نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

 صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به  قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در شنبه،۲۴ آذر ۱۳۹۷

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره۹۹۱۴۵/ت۵۵۲۲۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۸، موضوع: «ثبت اطلاعات پرداخت کارکنان در سامانه ثبت حقوق و  مزایا»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی

آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی

منتشر شده در دوشنبه،۱۹ آذر ۱۳۹۷

در اجرای ماده ۶۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و بنا به پیشنهاد رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح،«آیین‌نامه نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی» به شرح مواد آتی است.

اصلاح بند «ب» ردیف ۱ـ۲ دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری

منتشر شده در یکشنبه،۱۸ آذر ۱۳۹۷

عطف به نامه شماره ۱۶۹۴۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ جناب آقای ابراهیم صادقی‌فر مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بند «ب» ردیف ۱ـ۲ «دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری» که در روزنامه رسمی شماره ۲۱۴۴۵ تاریخ ۱۳۹۷/۸/۵ منتشر شده به شرح زیر اصلاح و به آگاهی می‌رسد.

ب) بازرس کار منتخب اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان دبیر کمیته

روزنامه رسمی کشور

تصویب‌نامه در خصوص واردات مواد اولیه و قطعات موردنیاز تولیدبه

مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

منتشر شده در یکشنبه،۱۸ آذر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۷ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی توسط بخش خصوصی

منتشر شده در یکشنبه،۱۸ آذر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۷ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۱۰۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۶) قانون هیأت امنای صرفه­ جویی ارزی در معالجه بیماران -  مصوب ۱۳۷۸- تصویب کرد:

شرکت­ های بخش خصوصی می­توانند با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از محل سهمیه ارزی وزارتخانه مذکور، در موارد خاص نسبت به واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی اقدام کنند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علی نبیان به عنوان رئیس هیأت مدیره 

و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن

منتشر شده در یکشنبه،۱۸ آذر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۵ به پیشنهاد شماره ۱۱۱۶۷۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۲ وزارت راه و شهرسازی و در اجرای ماده (۱۲) اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن ـ مصوب۱۳۸۷ـ تصویب کرد:

آقای علی نبیان به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ چهار هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴) ریال

تسهیلات از طریق بانک­ های عامل به منظور تهیه و تدارک نهاده­ های کشاورزی

و تأمین کود مورد نیاز بخش کشاورزی

منتشر شده در یکشنبه،۱۸ آذر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۳۰ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۱۴۶۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۵ وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

 صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 منتشر شده در یکشنبه،۱۸ آذر ۱۳۹۷

 بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۴۲۸۴/ت۵۵۰۷۳هـ مــورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷، موضوع: «آیین نامه اجرایی ماده(۱۷) قانون هوای پاک» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی

قانون موافقت نامه  همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان

منتشر شده در دوشنبه،۵ آذر ۱۳۹۷

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که پس از این طرف های متعاهد، نامیده خواهند شد، با علم به سودمند بودن همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حفظ نباتات و مهار آفات مربوط به گیاهان و فرآورده ­های گیاهی

اصلاح عناوین طرح‌های موضوع ردیف‌های (۴ـ۱)، (۵۷)، (۶۴)، (۶۵)، (۶۶)، (۷۰) و (۱۱۶ـ۱۰۷)

جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۸۸۹۲۹/ت۵۵۷۹۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۸

منتشر شده در چهارشنبه،۳۰ آبان ۱۳۹۷

نظر به اینکه در عناوین طرح ­های موضوع ردیف‌های (۴ ـ ۱)، (۵۷)، (۶۴)، (۶۵)، (۶۶)، (۷۰) و (۱۱۶ـ۱۰۷) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۸۸۹۲۹/ت۵۵۷۹۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۸ عبارت‌های «تکمیل و تجهیز شبکه‌های اندازه‌گیری آب‌های سطحی

قانون اصلاح قانون صدور چک

منتشر شده در دوشنبه،۵ آذر ۱۳۹۷

ماده۱ـ متن زیر به عنوان یک تبصره  به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره ـ قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک هایی که به شکل الکترونیکی (داده‌پیام) صادر می‌شوند

دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه ­های کم ­درآمد جامعه

منتشر شده در چهارشنبه،۳۰ آبان ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۲۷ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای بند (ب) مصوبه شماره ۱۰۱۵۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱ شورای عالی هماهنگی اقتصادی