رأی شماره ۱۰۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۶۰۲۱/۱۰۰ ـ ۱/۱/۱۳۸۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ بهمن ۱۳۹۶

مقنن در قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال ۱۳۸۸ امتیازاتی برای شاغلین بالینی رسته بهداشتی، درمانی در بخش های دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی پیش‌بینی کرده است و در ماده ۵ این قانون تصویب

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)

و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ بهمن ۱۳۹۶

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»

اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ـ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۲ بهمن ۱۳۹۶

پیرو نامه شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۰۱۷۹ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ و عطف به روزنامه رسمی شماره ۲۱۲۰۴ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵، بدین وسیله عبارت «... مواد ۴۹ و ۶۰ قانون تعزیرات حکومتی...» به عبارت «... مواد ۴۹ و ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز...» در سطر دوم رأی وحدت رویه قضایی ۷۶۲ـ ۱۳۹۶/۸/۲ اصلاح می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الحاق یک تبصره به ماده (۳) آیین‌نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی(غیرنظامی)

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۲ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱ به پیشنهاد شماره ۱۰ ـ ۱۰۴/۴۱ـ ۲۴۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور

 به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی)بابت نگهداری و خدمات

 توانبخشی، آموزشی و حرفه‌آموزی معلولان

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۲ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱ به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان بهزیستی کشور و به استناد ماده (۱۰) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۲ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه­ های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه ­های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ  تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص سقف معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال ۱۳۹۰

برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر و قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۲ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱ به پیشنهاد شماره ۲۸۶۵۲/۱۸۱۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی شماره ۹۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند «ب» مصوبه شماره ۲۶۸۱ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر شاندیز

درخصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک در محدوده باغات

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۲ بهمن ۱۳۹۶

بـا تـوجه بـه اینکه در آراء متعـدد هیـأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در انحاء مختلف آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۶۳۷۵/ت۵۴۷۸۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

منتشر شده در شنبه،۷ بهمن ۱۳۹۶

نظر به اینکه در ماده (۴) آیین ­نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۶۳۷۵/ت۵۴۷۸۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ عبارت «چهارصد و پنجاه و شش هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۵۶) ریال» به صورت عبارت «چهارصد و چهل و دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۴۲) ریال» و در تبصره (۲) ماده (۵) عبارت «، مهر، آبان و آذر ماه» به صورت عبارت «و مهرماه» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۸۳۹۰۵/ت۵۴۰۹۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱

منتشر شده در شنبه،۷ بهمن ۱۳۹۶

نظر به اینکه در صدر، عنوان و ماده (۲) آیین ­نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ـ و اصلاحات بعدی آن، موضوع تصویب­نامه شماره ۸۳۹۰۵/ت۵۴۰۹۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ عبارت «ماده (۹۰)» به صورت عبارت «ماده (۸۰)» تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می­شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی

آیین­ نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات­ رسانی به ایثارگران

منتشر شده در شنبه،۷ بهمن ۱۳۹۶

ماده۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ قانون: قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۹۱ـ

ب ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

رأی شماره ۹۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بندهای ۳، ۹، ۱۴ و ۱۶ ماده ۲ آیین‌نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت از

حیث تحت شمول قرار دادن کارکنان غیرشرکت‌های تابعه نفت برای برخورداری از آیین‌نامه

منتشر شده در شنبه،۷ بهمن ۱۳۹۶

مطابق ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیات و تخصصی شاغل می‌باشند

رأی شماره ۹۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۳ بخشنامه شماره ۲۰۶۸۲ـ ۱۹/۳/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری

آذربایجان‌غربی مبنی بر تعیین ثابت میزان ۷۵/۴۳ درصد حق‌السهم شهرداری

منتشر شده در شنبه،۷ بهمن ۱۳۹۶

چون مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ حق‌السهم شهرداری حداکثر تا ۴۳/۷۵ بر اساس ارزش افزوده ایجاد شده در املاک مورد درخواست تفکیک است و در بند ۳ مصوبه مورد شکایت حق‌السهم شهرداری را به صورت ثابت میزان ۴۳/۷۵ درصد تعیین کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۹۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند ۱۱ دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری صنایع پیشرفته و شرکت ها

و مؤسسات دانش بنیان مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت

منتشر شده در شنبه،۷ بهمن ۱۳۹۶

نظر به اینکه  مواد ۱۲ و ۱۳ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴، صدور پروانه بهره‌برداری برای کلیه صنایع را به اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست موکول کرده است ولی ماده ۱۱ دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه