تصویب‌نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی

(۳۶۸) ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد و اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل

یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات

منتشر شده در چهارشنبه،۲۹ آذر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی شماره ۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع

ابطال تبصره۱ بند۵ آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ

تحمیلی و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال۱۳۶۸

منتشر شده در چهارشنبه،۲۹ آذر ۱۳۹۶

مقنن در تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر کرده‌است

رأی شماره ۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۳ بخشنامه شماره ۷۶۵۱۸۱/۱ـ ۱۶/۴/۱۳۹۴ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره(

منتشر شده در چهارشنبه،۲۹ آذر ۱۳۹۶

با توجه به اینکه در ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فعالیت تبلیغی کارمندان در ساعت اداری ممنوع اعلام شده‌است، بند ۳ بخشنامه شماره ۱/۷۶۵۱۸۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶ رئیس کمیته امداد

رأی شماره ۷۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال تبصره۶ بند (ب) ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی

 و کنترل ساختمان اصلاحی سال ۱۳۹۴

منتشر شده در چهارشنبه،۲۹ آذر ۱۳۹۶

نظر به اینکه تبصره ۶ بند (ب) ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال ۱۳۹۴، اعمال مجازات را به وجود رأی مثبت دو نماینده  وزیر راه و شهرسازی در شورای

رأی شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض در آراء صادر شده از شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه اخذ آب بها

 از کشاورزان بهره‌مند از آب رودخانه‌هایی که در طول سال به دریا روانه می‌شوند

منتشر شده در چهارشنبه،۲۹ آذر ۱۳۹۶

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ نظر به اینکه اولاً: مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی ، رودخانه‌ها از جمله انفال و ثروت های عمومی محسوب می‌شود و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید

قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی

منتشر شده در چهارشنبه،۲۹ آذر ۱۳۹۶

ماده۱ـ در اجرای بندهای (۱) و (۲) سیاست‌های کلی اشتغال و بندهای (د) و (هـ) ماده(۲۱ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ و با توجه به سیاست‌های

رأی شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۲ بخشنامه شماره ۸۵/۸۹/۱۰۳ـ ۹/۱/۱۳۸۹ معاون طرح و توسعه شرکت

 مدیریت منابع آب ایران مبنی بر محدودیت پیمانکاران در اثر طرح دعوی

 در مراجع قضایی علیه شرکت مدیریت منابع آب ایران

منتشر شده در دوشنبه،۲۷ آذر ۱۳۹۶

مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی مقرر شده است که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها

قانون عضویت رئیس سازمان پدافند غیر‌عامل کشور

در برخی از شوراهای عالی

 منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۳ آذر ۱۳۹۶

ماده‌واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در راستای مأموریت‌ ذاتی خود و در جهت برقراری تعامل نزدیک با دستگاه های اجرائی کشور و اعمال سیاست‌ها و تدابیر مقام معظم رهبری

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران

در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۳ آذر ۱۳۹۶

ماده‌واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی به‌شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۷۲۴ با موضوع:

ابطال ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۱ آذر ۱۳۹۶

با عنایت به اینکه در بند «ک» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نیز بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ که مبنای ماده ۳ آیین‌نامه مورد اعتراض است، برای پرداخت شهریه تحصیلی افراد مشمول قید

رأی شماره ۷۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض آراء شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری درخصوص ارائه خدمات

 توان بخشی حرفه‌ای به معلولان و توانمندسازی آنان و تأیید رأی شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری

با عنوان تابع قانون کار دانستن کسانی که به این کار اشتغال دارند

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۱ آذر ۱۳۹۶

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق بند (د) ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳،گسترش کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمت توان بخشی حرفه‌ای به معلولان و توانمندسازی آنان از جمله وظایف

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۶۸۷ با موضوع:

ابطال تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ و

۱۳۸۷در خصوص عوارض سالیانه و عوارض افتتاح بانک ها

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۱ آذر ۱۳۹۶

الف ـ حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات

رأی شماره ۶۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض آراء شعب ۱۵ و ۲۵ دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده ۴۵ قانون برنامه

پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر انتقال سوابق پرداخت

حق بیمه ایثارگران و تأیید رأی شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۱ آذر ۱۳۹۶

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: هر چند مقنن در بند «خ» ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ در خصوص موضوع تعارض تعیین تکلیف کرده است، لیکن از آنجا که آراء موضوع تعارض

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۶۸۴با موضوع:

ابطال بندهای ۴ و ۵ بخش نامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳/۱ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۱ آذر ۱۳۹۶

وفق بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق‌العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا ۱۵۰۰ امتیاز و به دارندگان نشان های دولتی تا ۷۵۰ امتیاز تعلق می‌گیرد.