یکشنبه, 04 اسفند 1398

 

آیین نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

منتشر شده در 29 بهمن 1398

ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ ـ قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ با اصلاحات بعدی آن.

۲ـ دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .

۳ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت بانک یادشده قرار دارد.

۴ـ صندوق: صندوق هایی که به  موجب قانون تشکیل شده و یا دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و نسبت به ارایه خدمات حمایتی و ضمانتی به واحد تولیدی اقدام می نمایند.

۵ ـ واحد تولیدی: شخص حقیقی و یا حقوقی تولیدکننده کالا و یا خدمات که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی­صلاح باشند.

الحاق تبصره به بند (ث) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع  تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

منتشر شده در 29 بهمن 1398

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (ث) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع  تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۴۲۴۰/ت۵۲۶۹۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ الحاق می شود:

تبصره ـ تسویه تعهدات قطعی که از طریق بانک های عامل ایجاد نشده است و تعهدات قطعی موضوع جزء (۲) بند (پ) ماده (۱) و بند (ب) ماده (۳) این آیین نامه که از حسابرسی ارزی سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بانک های عامل متاثر نمی شوند، با رعایت سایر ضوابط پس از رسیدگی به اسناد و راستی آزمایی اطلاعات مربوط، امکان پذیر است.

۲ـ تصویب نامه شماره ۱۳۲۹۲/ت۵۵۷۰۴هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ لغو می شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی

منتشر شده در 29 بهمن 1398

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ معاونت حقوقی رییس جمهور

آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۱۶۴۶/ت۴۹۷۸۹هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) الحاق می‏شود:

تبصره ـ اقلام اطلاعاتی مربوط به مجموعه نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و چگونگی قرار گرفتن آنها در پایگاه، از طریق دستورالعمل اجرایی که مشترکاً توسط ستاد کل نیروهای مسلح و هیأت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تنظیم و ابلاغ می‏شود، تعیین خواهد شد.

۲ـ متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۴) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۲) تلقی می‌شود:

تبصره۱ـ به اشخاص حقوقی، نهادها و مؤسسات عام‌المنفعه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون و سازمان‌های نظام‌های حرفه‌ای که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا می‌شوند، بدون نیاز به ثبت در هر یک از قالب‌های شخصیت حقوقی، شناسه ملی اختصاص داده می‌شود. رعایت این تبصره در مورد آن دسته از اشخاص مذکور که به ثبت رسیده‌اند نیز الزامی است. در صورت ابهام در تطبیق مصادیق با این حکم، نظر معاونت حقوقی رییس‌جمهور در هر مورد ملاک عمل است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری