چهارشنبه, 20 فروردين 1399

 

رأی شماره ۶۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در 17 فروردین99

اعلام‌کننده تعارض : آقای غلامرضا مولابیگی (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای غلامرضا مولابیگی (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری) به موجب گزارش شماره ۲۶۰/۱۲۱۴۷/۲ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ اعلام کرده است که:

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی «زیدعزه»

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص تعارض آراء صادره از شعب دیوان موضوع تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی قطعی به استناد بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه به استحضار می‌رساند: نظر به اینکه در خصوص موضوع، برخی شعب دیوان با این استدلال که بند (ذ) ماده

تنفیذ مواد (۱) تا (۷) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره۳۶قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

منتشر شده در 17 فروردین99

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۶۹۱۹۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ل) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تصویب کرد:

مواد (۱) تا (۷) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال۱۳۹۵ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳ و اصلاحات بعدی آن برای سال ۱۳۹۸ تنفیذ می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

حذف ماده (۱۱) آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه)

منتشر شده در 17 فروردین99

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۷۳۸۴۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده(۱۱) آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه) موضوع تصمیم‌نامه شماره ۴۴۷۲۶/۷۶۴۸۱ مورخ ۱۳۸۹/۴/۷ حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری