آخرین اخبار :

 

آیین ­نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

منتشر شده در18 دی 98

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۴ به پیشنهاد شماره ۲۴۲۰۶/۱۰۱/۲۲/۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۳۷) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و ماده (۲۴) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ آیین­نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شرح زیر تصویب کرد:

رأی شماره ۲۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه ۷۴۰۱۶/۵۶ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۴ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی

منتشر شده در 18 دی 98

نظر به اینکه مطابق مـواد ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱  قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به ماخذ هر سال در پایان قرارداد کار یک ماه آخرین حقوق محاسبه می‌گردد، بنابراین رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در قسمتی که در آن مقرر شده اگر

رأی شماره ۲۴۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ ماده ۲۶ و بند ۲ ماده ۳۴ آیین‌نامه تشکلهای مردم نهاد موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۷۷۳۵/ت۵۱۳۰۵هـ ـ ۶/۶/۱۳۹۵

منتشر شده در 18 دی 98

الف ـ نظر به اینکه به موجب مقررات ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ یکی از مجازاتهای قانونی تعیین شده برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت از فعالیت اجتماعی تعیین شده که به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و آراء شماره ۱۸/۸۴ ـ ۱۳۸۴/۱/۲۱ و ۶۳۶/۸۶ ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵ و ۴/۶۱ـ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین موضوع است، بنابراین بند ۲