اصلاح تبصره الحاقی ماده (۴۲) مقررات اشتغال نیروی انسانی،

بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۶ دی ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۸ به پیشنهاد شماره ۹۷۲/۱۰/۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

لغو تصویب­ نامه شماره ۶۷۶۰۴/ت۵۲۰۵۸هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸

منتشر شده در پنج‌شنبه،۶ دی ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۵ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌استناد مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاست­ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ تصویب کرد:

تصویب­ نامه شماره ۶۷۶۰۴/ت۵۲۰۵۸هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ لغو می­ شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین فهرست محصولات و صنایع تبدیلی 

مربوط به وظایف وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت

منتشر شده در  پنج‌شنبه،۶ دی ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۵ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به‌ استناد اصل یک صد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سرفصل‌های یازده‌گانه موضوع ماده (۱)

تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۹۹۷/ت۴۸۶۰۸هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۵

منتشر شده در پنج‌شنبه،۶ دی ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۳) اصلاحی بند (الف) ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)

دستورالعمل اجرایی مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

منتشر شده در سه‌شنبه،۴ دی ۱۳۹۷

  شورای رقابت به‌استناد بند ۳ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستورالعمل اجرایی مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون را در جلسه۳۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۳به شرح زیر تصویب نمود:

ساماندهی برگزاری آزمون‌های بین‌المللی زبان فارسی

منتشر شده در سه‌شنبه،۴ دی ۱۳۹۷

ماده واحده «ساماندهی برگزاری آزمون‌های بین‌المللی زبان فارسی» که در جلسه ۸۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۱ رئیس بنیاد سعدی، به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء، ابلاغ می‌شود:

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی

نیروهای مسلح و سازمان‌های تابع یا وابسته به آنها

منتشر شده در سه‌شنبه،۴ دی ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۱ به پیشنهاد شماره ۲۴۲۰۶/۱۰۸/۰۳/۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۸۷۴/ت۵۶۰۴۶ک مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲

 منتشر شده درشنبه،۱ دی ۱۳۹۷

نظر به اینکه در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۸۷۴/ت۵۶۰۴۶ک مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲، واژه «کردی» به صورت واژه «کردی بر» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی

آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری

و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی

منتشر شده در شنبه،۱ دی ۱۳۹۷

ماده۱ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی از جمله مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای انوشیروان محسنی بندپی به عنوان استاندار تهران

منتشر شده در شنبه،۱ دی ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۱ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب۱۳۶۰ـ تصویب کرد:

آقای انوشیروان محسنی بندپی به عنوان استاندار تهران تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه درخصوص تعیین هزینه خدمات ثبت‌نام داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۸

منتشر شده در شنبه،۱ دی ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۱۸ به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (الف) تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص معرفی مشمولین واجد بهره‌مندی از امهال تسهیلات استان‌هایی که

در سال زراعی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶ تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه قرار گرفته‌اند  

منتشر شده در شنبه،۱ دی ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۱۸ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تصویب‌نامه در مورد طرح احداث راه‌آهن گرگان ـ بجنورد و راه‌آهن شیروان ـ مشهد

منتشر شده در شنبه،۱ دی ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۱۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به‌استناد اصل یک صد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

طرح احداث راه‌آهن گرگان ـ بجنورد و راه‌آهن شیروان ـ مشهد به شماره طبقه‌بندی (۱۳۰۱۳۰۱۵۰۲۸)به عنوان ردیف (۱۳) به جدول بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۸۷۹۵۲/ت۵۵۸۰۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۵ اضافه می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه‌های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده (۵۱)آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور

منتشر شده در شنبه،۲۴ آذر ۱۳۹۷

ماده۱ـ مطابق قرارداد واگذاری یامشارکت هزینه‌های مستقیم و بالاسری به شرح مقررات ماده ۵۰ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی فوق به شرح زیر قابل پذیرش می‌باشد.