تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی

در بخش خیریه در سال ۱۳۹۷

منتشر شده در شنبه،۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت ‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌ و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۹)

تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی

در بخش دولتی در سال ۱۳۹۷

منتشر شده در شنبه،۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۱/۷/۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌ و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۹)

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

منتشر شده در شنبه،۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت‌وزیران در جلسه­ های ۱۳۹۶/۱۱/۴ و ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ به‌پیشنهاد شماره ۴۵۵۷۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان­ ها،

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۴۹۳۸/ت۵۵۲۹۸ک مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶

منتشر شده در شنبه،۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

نظر به اینکه در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۴۹۳۸/ت۵۵۲۹۸ک مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ عبارت «عضو غیرموظف» به صورت عبارت «عضو موظف» تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون

بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در شنبه،۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

ماده۱ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۷، ده درصد (۱۰%) نسب به سال ۱۳۹۶ افزایش می یابد.

تصویب‌نامه در خصوص اجرای آزادراه بیستون ـ کرمانشاه ـ

حمیل و قزانچی ـ کرمانشاه

منتشر شده در شنبه،۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۹ به پیشنهاد شماره ۷۰۵۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۱/۳۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور

تصویب‌نامه در خصوص صادرات قیر با موافقت وزارت نفت

منتشر شده در شنبه،۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۹ به پیشنهاد وزارت خانه­ های امور اقتصادی و دارایی و نفت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

از تاریخ ابلاغ این تصویب­ نامه، صادرات هرگونه قیر (به جز قیر معدنی و قیر صادراتی از محل ورود موقت موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ) با رعایت سایر مقررات موکول به موافقت وزارت نفت است.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ در سال ۱۳۹۷

منتشر شده در شنبه،۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۹ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه ­های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیا­ت­ های مستقیم

قانون موافقت نامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران

و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا

منتشر شده در دوشنبه،۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا، که از این پس به صورت مفرد «طرف» و به صورت جمع «طرف ها» نامیده می­شوند،با تأیید مجدد اصول حاکمیت و تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها،

قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

منتشر شده در دوشنبه،۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

ماده‌واحده ـقانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ به شرح بندهای زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ در بند (هـ) تبصره (۱) پس از فراز اول و بعد از عبارت «از محل خوراک تحویلی تسویه نماید» عبارت زیر اضافه می‌شود:

تصویب نامه در خصوص اقدام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی

نسبت به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان

منتشر شده در دوشنبه،۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۵ به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلام یایران و ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به­ کار می‌روند:

الف ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ .

اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان

تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۵ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ اسناد خزانه اسلامی: اسناد بانام یا بی‌نام موضوع بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای