اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۲۸۶۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌ نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰هـ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

رأی شماره‌های ۱۷۸۹ـ ۱۷۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند ۱ و بندهای ۱ـ ۱، ۲ـ ۱ و تبصره ذیل آن از مصوبه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ و بندهای ۳ـ ۱، ۳ـ ۲، ۳ـ ۳، ۳ـ ۵ و ۳ـ۶ مصوبه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان

منتشر شده در شنبه،۱۸ اسفند ۱۳۹۷

مطابق بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد هیات به صدور رأی مبادرت می‌ورزد. چون در پرونده حاضر شاکی ابطال مصوبه

رأی شماره ۱۷۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در شنبه،۱۸ اسفند ۱۳۹۷

اولاً : نظر به اینکه آراء شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری که در شعبه ۱۴ تجدیدنظر عیناً تأیید شده برخورداری از حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۴۸ ـ ۱۳۸۶/۱/۲۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای سال های ۱۳۸۶

رأی شماره‌های ۱۸۱۲، ۱۸۱۷ الی ۱۸۱۹ ، ۱۸۲۳ الی ۱۸۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در شنبه،۱۸ اسفند ۱۳۹۷

اولاً : تعارض در آراء محرز است

ثانیاً : آثار نظریه کمیسیون ماده ۱۲۰قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه وضعیت شخص منطبق با یکی از وضعیت های ماده ۱۰۸ قانون یاد شده است از زمان صدور نظریه کمیسیون قابل اعمال است و دلیل قانونی وجود ندارد

رأی شماره‌های ۱۸۱۳ ـ ۱۸۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال نامه‌های شماره ۵۸۹/۸۲۰/۵۳۰۱۱ ـ ۷/۲/۱۳۹۵ و ۹۳۲/۸۲۰/۵۳۰۱۱ـ ۲۱/۳/۱۳۹۵ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران

منتشر شده در شنبه،۱۸ اسفند ۱۳۹۷

الف ـ باتوجه به ماده ۶۶ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ که در آن مقرر شده شرکت های مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند

رأی شماره ۱۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال تصمیم‌نامه شماره ۷۵۹۳۸۰ ـ ۱۰/۷/۱۳۹۵ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها در سازمان اداری و استخدامی کشور

منتشر شده در شنبه،۱۸ اسفند ۱۳۹۷

مطابق ماده۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال۱۳۷۴ و ماده ۶۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده دستگاه های موضوع این قوانین موظفند جانبازانی که تا تصویب این قوانین

رأی شماره ۱۸۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در شنبه،۱۸ اسفند ۱۳۹۷

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون مکلف شده‌اند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. در بند ۴ جزء ب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۷ و ۷۲ و تبصره

بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۱۳۷۴/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص

«قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۸»

منتشر شده در چهارشنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۷

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۸، مبلغ دو میلیارد و هفت صد میلیون ریال تعیین می‌گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

صدر ماده واحده و تبصره (۴)الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در چهارشنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۷

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره۱۲۸۰۵۳/ت۵۵۶۶۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۸، موضوع: «اجازه ورود و ترخیص ده دستگاه آمبولانس»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان قائنات در استان خراسان جنوبی

 منتشر شده در چهارشنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۱۳۸۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

اصلاح ماده (۲۱) آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۱۴۵۲۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ اسفند ۱۳۹۷

ماده واحده ـ مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ از تاریخ انقضای آن (۱۳۹۷/۱۱/۲۲) به مدت یک سال تمدید می‌شود.

اصلاح تصویب‏ نامه شماره ۹۹۶۰۱/ت۴۳۱۵۵هـ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۷

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۲۰۵۸۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

رأی شماره‌های۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

۱ـ ابطال بند۳ از بند ۲ مربوط به شرایط بومی بودن مربوط به قسمت:

 «امتیازات و سهمیه‌های قانونی»

 از دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۹۵

منتشر شده در یکشنبه،۱۲ اسفند ۱۳۹۷

الف: نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۴۰۴۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳ اعلام کرده است که جزء ۲ از بند (ج) [جزء یک از بند ۲ قسمت (ج)] مصوبه مورد شکایت توسط فقهای شورای نگهبان خلاف