رأی شماره‌های ۱۰۲۷ ـ ۱۰۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره۵ اصلاحی بند الف ماده۳ قانون اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شماره ۸۵۳۰۱/ت۵۰۹۳۶هـ ـ ۲۸/۷/۱۳۹۳ مصوب هیأت وزیران

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۴ بهمن ۱۳۹۶

مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت‌عمومی لازم‌الاتباع است. با توجه به اینکه دبیر شورای نگهبان قانون اساسی

رأی شماره‌های ۱۰۲۰ـ ۱۰۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

عدم تبادل موافقت‌نامه آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه نافی حق بانوان

واجد شرایط شاغل در آموزش و پرورش از هزینه مهدکودک نیست

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۴ بهمن ۱۳۹۶

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: هر چند مطابق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ مقرر شده است اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات

رأی شماره ۱۰۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

اخذ جریمه به عنوان سد معبر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۴ بهمن ۱۳۹۶

نظر به اینکه تعیین مجازات و جریمه از خصایص قانون گذار بوده و شورای اسلامی شهرها طبق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، شوراها می‌توانند عوارض یا بهای خدمات تعیین نمایند لذا اخذ جریمه به عنوان سد معبر، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

اصلاحیه رأی شماره ۱۴۸ الی ۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ بهمن ۱۳۹۶

نظر به اینکه در سطر چهاردهم رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۸ الی ۱۵۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۲۱۰۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۷ پس از عبارت «بهای خدمات سال ۱۳۹۵» عبارت «و مصوبه شورای اسلامی شهر کرج» از قلم افتاده که بدین وسیله اصلاح و به آگاهی می‌رساند.

معاون مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ عشق آبادی

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۸۹۶/ت۵۵۰۳۷هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴

منتشر شده در دوشنبه 16 بهمن 1396

نظر به اینکه در قسمت (۴) جزء (ب) بند (۱) تصویب­نامه شماره ۱۳۹۸۹۶/ت۵۵۰۳۷هـ مورخ۱۳۹۶/۱۱/۴ و در جدول بند(۲) تصویب­ نامه مذکور عبارت­ های «پیراپزشکی (پاراکلینیک)»، «تخت بخش پشتیبان مراقبت­ های ویژه ( POSTCCU )»،

اصلاح ماده (۱) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۲)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

منتشر شده در دوشنبه 16 بهمن 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد شماره ۲۴۲۰۶/۱۱۳/۴۸/۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح بند (ب) ماده (۲) آیین‌نامه تشویق صادرکنندگان نمونه

منتشر شده در دوشنبه 16 بهمن 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۶۶۵۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند (ب) ماده (۲) آیین ­نامه تشویق صادرکنندگان نمونه موضوع تصویب­ نامه شماره ۴۵۲۲/ت۲۴۱۵۲هـ مورخ ۱۳۸۰/۲/۹ و اصلاحات بعدی آن لغو و عنوان بندهای (ج) و (د) به بندهای (ب) و (ج) اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۸۷۳۳/ت۵۳۵۰۶هـ مورخ ۱۳۹۵/۷/۳

منتشر شده در دوشنبه 16 بهمن 1396

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد شماره ۵۷/۱۲۶۰۳۳ مورخ۱۳۹۶/۷/۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها

و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش

منتشر شده در 16بهمن 1396

ماده۱ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می­شود اراضی و ساختمان­ های مازاد بر نیاز خود را مطابق قوانین و مقررات و مفاد این آیین‌نامه جهت راه‌اندازی مدارس غیردولتی به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس مذکور واگذار کند.

تصویب‌نامه در خصوص سرمایه‌گذاری سازمان گسترش و نوسازی

صنایع ایران در طرح تولید کاغذ از کربنات کلسیم در شهرستان خرامه استان فارس

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۴۸۶۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۳) اصلاحی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)

تصویب‌نامه در خصوص عضویت آقایان سیدضیاء هاشمی و مهدی حجت

 در شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد شماره ۲۲۳۸۳۰/و مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند (۶) ماده (۴) قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران ـ مصوب ۱۳۴۹ ـ تصویب کرد:

آقایان سید ضیاء هاشمی و مهدی حجت برای عضویت در شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شوند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص خروج شرکت خدمات عمومی و بهداشتی صنعتی

 و خدمات درمانی صنعت نفت از پیوست شماره (۲) آیین‌نامه اجرایی تشخیص،

انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاست­ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب۱۳۸۷ ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران

به بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه به منظور تعدیل ارزش ریال

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد شماره ۲۱/۲۲۸۶۱۳ـ ۱۸۶۱۴ مورخ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن وودز مربوط به تأسیس

رأی شماره ۱۰۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۲۴۲۱/۹۱/م/ت ۳۹۷۲۱هـ ـ ۳/۲/۱۳۹۲ هیأت وزیران

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ بهمن ۱۳۹۶

با عنایت به اینکه استثناء مذکور در تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر دستگاه هایی است که براساس خصایص و وظایف قانونی خود عهده دار انجام امور رفاهی، درمانی، آموزشی و ورزشی می‌باشند لذا بهره مندی