رأی شماره ۲۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع

ابطال مصوبه شماره ۱۴۰۲۲/۱۴۹۴/۱۶۰ـ ۵/۱۰/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تهران درخصوص وضع عوارض برای کلیه تابلوهای منصوب در سطح شهر تهران

منتشر شده در دوشنبه،۱۱ تیر ۱۳۹۷

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای معرف و سردرب در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است،

رأی شماره ۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۱ جدول شماره۱ و بندهای جدول شماره۲ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن درخصوص عوارض تفکیک عرصه و عوارض کسری حدنصاب تفکیک

منتشر شده در دوشنبه،۱۱ تیر ۱۳۹۷

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنان چه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.

رأی شماره‌های ۴۹ الی ۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

فوق‌العاده ویژه و تفاوت تطبیق مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایان‌خدمت وجاهت‌قانونی ندارد

منتشر شده در دوشنبه 11 تیر 1397

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: براساس ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، عوامل مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت «حقوق ثابت» به علاوه «مزایای مستمر» تعیین شده است و طبق صدر ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری،

مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲ هیأت امنای صندوق توسعه ملی

منتشر شده در پنجشنبه 7 تیر 1397

جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۰۲‏/۰۳‏/۱۳۹۷ با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضا تشکیل گردید. بدین وسیله مصوبات جلسه هیات امنا به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد:

مصوبات جلسه مورخ 23/10/1396هیات امنای صندوق توسعه ملی

منتشر شده در پنجشنبه 7 تیر 1397

۱ ـ هیأت امنای صندوق توسعه ملی ضمن قدرانی از تلاش‌های رئیس محترم هیأت عامل صندوق جناب آقای احمد دوست حسینی با استعفای ایشان موافقت نمود. همچنین آقای مرتضی شهیدزاده به عنوان عضو و رئیس جدید هیأت عامل

اصلاح اساسنامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

منتشر شده در پنجشنبه 7 تیر 1397

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۳۰ به پیشنهاد شماره ۳۶۱۱۴/۳۳۱۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۰ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص الزام سازمان امور مالیاتی کشور

و سازمان بهزیستی کشور نسبت به رعایت مندرجات مصوبه شورای حقوق و دستمزد

منتشر شده در پنجشنبه 7 تیر 1397

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۳۰ به پیشنهاد شماره ۳۵۹۸۴/۲۹۰۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص افزایش قیمت عرضه هر مترمکعب گاز طبیعی

منتشر شده در پنجشنبه 7 تیر 1397

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (۱) قانون هدف مندکردن یارانه ­ها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه درخصوص تعیین محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی

منتشر شده در پنجشنبه 7 تیر 1397

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲۰ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشر شده در پنجشنبه 7 تیر 1397

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره۲۲۰۰۵/ت۵۴۶۹۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده (۷۲) قانون برنامه پنـج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»،

رای وحدت رویه 766هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد:

نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم الاجرا شدن

منتشر شده در شنبه 2 تیر 1397

حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست،

رای وحدت رویه شماره 768 هیات عمومی دیوان عالی کشور

در مورد مراجع صالح رسیدگی اعتراض مربوط به قرار منبع تعقیب دادگاه های کیفری یک در مورد تجاوز به عنف

درمرحله مقدماتی

منتشر شده در شنبه 2 تیر 1397

چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصرة آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور

رای وحدت رویه 767 هیات عمومی دیوان علی کشور در مورد:

رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مقررات مواد 157 و 188 قانون کار که از اجزای این قانون ناشی شده است در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است و در صورتی که خواهان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری باشد در صلاحیت دادگاه های دادگستری است

منتشر شده در شنبه 2 تیر 1397

مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین فهرست پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک

منتشر شده در شنبه 2 تیر 1397

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۲ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: