اصلاح تصویب‌نامه شماره ۹۶۲۲۱/ت۵۴۴۹۶هـمورخ ۱۳۹۶/۸/۶

در مورد افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن

منتشر شده در سه‌شنبه،۵ دی ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۱۹ به پیشنهاد شماره ۳۴۶۹۲/۱۰۷۲۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۳۰معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصـویب­ نامه شمـاره ۹۶۲۲۱/ت۵۴۴۹۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ عبارت «بعداز واریز به حساب­ های خزانه­ داری کل کشور» قبل از عبارت «منظور می­ شود» الحاق می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی

منتشر شده در سه‌شنبه،۵ دی ۱۳۹۶

ماده۱ـ در این اساس نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ قانون: قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی - مصوب1395

ب ـ وزارت: وزارت آموزش و پرورش

الحاق جزء (ظ) به بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۸۱/ت۵۳۷۳۲هـمورخ ۱۳۹۶/۲/۶

منتشر شده در سه‌شنبه،۵ دی ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۱۹ به پیشنهاد شماره ۱۴۹۰۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یک صد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان حق‌السهم پروانهایجاد و بهره‌برداری

از شبکه انتقال داده نوری و دسترسی کاربرانبا استفاده از فیبر نوری

منتشر شده در سه‌شنبه،۵ دی ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۱۹ به پیشنهاد مشترک شماره ۱/۸۹۰۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۱ وزارتخانه ­های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور

تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان حق‌الامتیاز کارورهای)اپراتورهای)

ارایه‌کننده خدمات ارتباطی و فناوریاطلاعات سیار

منتشر شده در سه‌شنبه،۵ دی ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۱۹ به پیشنهاد مشترک شماره ۱/۸۹۰۱۹ مورخ۱۳۹۶/۸/۲۱ وزارتخانه­ های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور

تصویب‌نامه در خصوص تعیین هزینه خدمات ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان

شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون  وزارت

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۷

منتشر شده در سه‌شنبه،۵ دی ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۱۹ به پیشنهاد وزارت خانه ­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش کشور و به استناد بند (الف) تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران

 از محل اندوخته سرمایه‌ای وزارت نفت

منتشر شده در سه‌شنبه،۵ دی ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسـه ۱۳۹۶/۹/۱۹ به پیشنهاد مجمع عمومی فوق­العـاده شرکت ملی نفت ایران و به استناد ماده (۴) قانون اساس نامه شرکت ملی نفت ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

رأی شماره ۲/۱۴۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تسری ابطال مصوبه موضوع رأی شماره ۱۴۴۷ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی به زمان تصویب مصوبه در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

منتشر شده در سه‌شنبه،۵ دی ۱۳۹۶

با عنایت به فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت های تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص حکم بر ابطال مصوبات ابطال شده در رأی شمـاره ۱۴۴۷ـ ۱۳۹۵/۱۲/۷ هیأت عمـومی از زمان تصـویب آنهـا صـادر و اعلام می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره‌های ۶۱۱ ـ ۶۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

۱ـ ابطال مصوبات شماره هشت و هفت جلسه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۷ هشتادوهشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز

۲ـ مصوبه شماره ۷۷۲۱/۱/۴۴ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۱ استانداری خوزستان

۳ـ مصوبه شماره ۲۵۷۰ ـ ۲۵/۳/۱۳۸۳ تبصره ۱ بند ۱ و تبصره ۲بند ۵ مصوبه شماره ۷ جلسه مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۳ یک صد ویازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز

منتشر شده در سه‌شنبه،۵ دی ۱۳۹۶

مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین

 رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 راجع به شرایط اعمال مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر با رعایت ماده واحده قانون

 الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶

 منتشر شده در سه‌شنبه،۵ دی ۱۳۹۶

 مستفاد از مقررات مادة ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال هزار و سی صد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد محکومان به حبس دائم

منتشر شده در سه‌شنبه،۵ دی ۱۳۹۶

نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ حکم

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد

 صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی

منتشر شده در سه‌شنبه،۵ دی ۱۳۹۶

با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد ۴۹ و ۶۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوّب

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در مورد دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۱۱۴ قانون تجارت

منتشر شده در سه‌شنبه،۵ دی ۱۳۹۶

هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم مادة ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورت حساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در مادة ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص میزان دیه تعیین شده

برای شکستگی استخوان بینی

منتشر شده در سه‌شنبه،۵ دی ۱۳۹۶

مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ و سوابق تقنینی راجع به دیة بینی، چنان چه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت‌های