اصلاح بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۶ به پیشنهاد شماره ۹۶۲۱۰۰/۳۱۶۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۲ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش گری و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 

آیین­ نامه اجرایی جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۷

ماده۱ـ استانداری‌ها موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تدوین برنامه تفصیلی مدیریت پسماند روستاهای استان مربوط با رویکرد منطقه‌ای و در چارچوب شرح خدمات ابلاغی وزارت کشور و طرح جامع مصوب مدیریت

قانون دائمی شدن قانون آیین د ادرسی کیفری

منتشر شده درچهارشنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۷

ماده واحده ـ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن، دائمی می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم خردادماه یک هزار و سی صد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

آیین نامه اجرایی مراقبت­ های الکترونیکی

منتشر شده در چهارشنبه،۱۳ تیر ۱۳۹۷

در اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور «آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی» به شرح مواد آتی است.

اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۱۳ تیر ۱۳۹۷

نظر به اینکه در ماده (۱) آیین­ نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب­ نامه شماره ۳۳۹۸۹/ت۵۵۳۴۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۲، عبارت «موضوع مصوبه شماره ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۴/۵ شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن» به صورت عبارت «موضوع مصوبه شماره ۱۴۲۶۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۷/۴» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­شود. 

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵

منتشر شده در چهارشنبه،۱۳ تیر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۳ به پیشنهاد شماره ۶۰/۳۳۱۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۱۳ تیر ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین ‏نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‏ کار می‌روند:

الف ـ قانون تنظیم (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ

تصویب‌نامه درخصوص مستثنی‌شدن شرکت‌های خودروساز و متقاضیان دارای خودروی فرسوده مشمول طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاری درون شهری و برون‌شهری از شروط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی و رعایت نسبت مالکانه جهت دریافت تسهیلات/تعهدات

منتشر شده در چهارشنبه،۱۳ تیر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۳ به پیشنهاد شماره ۹۷/۹۰۶۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت تسهیلات از طریق بانک‌های عامل برای

خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

منتشر شده در چهارشنبه،۱۳ تیر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۳ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۲۴۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶ وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

رأی شماره ۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه کار ـ ابلاغی به شماره ۱۶۵۹۲/۴۳۸/۱۶۰ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۲ مصوب شورای اسلامی شهر تهران

منتشر شده در چهارشنبه،۱۳ تیر ۱۳۹۷

قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون عمران و نوسازی شهری روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی پیش بینی کرده است و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس صادر شده است

رأی شماره ۲۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض آراء شعب ۱۹، ۲ و ۴۱ دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط اعمال مدرک تحصیلی بالاتر و استفاده از مزایای آن

منتشر شده در دوشنبه،۱۱ تیر ۱۳۹۷

اولاً: تعارض در مدلول آرای مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه به موجب بند ۴ قسمت ب مصوبه جلسات ۴، ۵، ۹ و ۱۲  شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابلاغی مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۵، تصویب ضوابط تاسیس موسسات و مراکز آموزش عالی و تصویب اساسنامه آنها،

رأی شماره۲۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مواد۴ و ۵ مصوبه شماره ۱۵۷۰۲/۴۶۲/۱۶۰ـ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ و اصلاحیه‌های بعدی در سال های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۸۶ مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری و عوارض کسری پارکینگ

منتشر شده در دوشنبه،۱۱ تیر ۱۳۹۷

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تحت عنوان عوارض تغییر کاربری و کسری پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است،

رأی شماره‌های ۲۹۴ الی ۲۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض آراء شعب ۲۸ و ۳۱ دیوان عدالت اداری و تأیید قرار رد شکایت صادر شده از سوی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت هرگونه ساخت و ساز در باغات

منتشر شده در دوشنبه،۱۱ تیر ۱۳۹۷

اولاً: با عنایت به واحد بودن موضوع خواسته (الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی) اتخاذ تصمیم بین شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۹۳ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۳ و شعبه ۲۸ دیوان به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۱۲۸ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳

رأی شماره ۲۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۱۲۳۴۳/۹۳/۴/ش ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد

منتشر شده در دوشنبه،۱۱ تیر ۱۳۹۷

نظر به اظهار عقیده شورای نگهبان که طی نامه شماره ۱۷۷۷ ـ ۹۵/۱۰۲ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ قائم مقام دبیر شورای نگهبان واصل شده و مبتنی بر مغایرت مصوبه شماره ۴/۹۳/۱۲۳۴۳/ش ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ با موازین شرعی است