مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون شناسایی

محدوده‌های مستعد احداث شهرک‌های گردشگری

(موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۴ هیأت محترم وزیران)

منتشر شده در یکشنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۷

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ خود وبه دنبال گزارشات ارائه شده در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ پیرامون اقدامات وزارت راه و شهرسازی با موضوع شناسایی محدوده‌های مستعد احداث شهرک‌های گردشگری

رأی شماره ۱۹۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند الف ردیف امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی در شهریور ماه ۱۳۹۶با عنوان امتیاز بومی بودن

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۷

با توجه به اینکه به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد

 رأی شماره ۱۹۲۶ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۷

طبق ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، شهرداری ها مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ۲ می‌باشند و در موارد ابهام و اختلاف نظر، طبق تبصره ماده مذکور

رأی شماره ۱۹۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۷۶۶۷/۳/۵۳۰۹ ـ ۱/۱۰/۱۳۹۵ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۷

با توجه به اینکه اولاً: برابر ماده ۱ قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاده شده) بعد از ورود به کشور مصوب سال ۱۳۶۸، کسانی که به سبب مأموریت محوله در طول جنگ تحمیلی و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و استقلال و تمامیت ارضی کشور

رأی شماره ۱۹۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۲۳۹۰۵ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ و ۱۲۷۷۱۲ـ ۲۸/۷/۱۳۹۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۷

با توجه به استدلال مصرح در آراء شماره ۱۳۲۹ الی ۱۳۲۷ـ ۱۳۹۴/۲/۲۵ و ۴۷۳ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض از حدود اختیارات مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

رأی شماره ۱۹۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ـ ۱/۱۲/۱۳۹۴ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۷

نظر به اینکه مطابق ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی استخدام مشمولان به‌طور کلی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع اعلام شده است

رأی شماره۱۹۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال تعرفه‌های شماره۷ و ۹تعرفه‌ عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر گراش استان فارس در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۷

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنان چه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.

رأی شماره ۱۸۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال ماده ۳ آیین‌نامه موضوع ماده ۱۲ قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۷۱۲/ت۵۴۵۵۵هـ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۶هیأت وزیران

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۱ اسفند ۱۳۹۷

مطابق ماده ۱۲ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده است مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش

رأی شماره ۱۸۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال ماده ۴۸ دفترچه یک پارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی موضوع مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/۳/ش ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۱ اسفند ۱۳۹۷

نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۶۶۱۳ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ اعلام کرده است که ماده ۴۸ مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده است.

رأی شماره ۱۸۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال تبصره ذیل بند (۲)ماده واحده مصوبه شماره ۶۵۴/۳/ش ـ ۲۳/۲/۱۳۸۷

شورای اسلامی شهر مشهد

منتشر شده درسه‌شنبه،۲۱ اسفند ۱۳۹۷

طبق ماده ۹ قانون آیین‌نامه مالی شهرداری ها ، شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل ۱۰ درصد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکاران تضمین نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت کند

رأی شماره‌های ۱۸۷۷ ـ ۱۸۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۱ اسفند ۱۳۹۷

با توجه به بند ۱۵ اختیارات تفویضی از سوی فرماندهی معظم کل قوا به فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر تصویب ترفیعات کارکنان تا درجه سرهنگی موضوع ماده ۷۸ قانون ارتش است، فرمانده ارتش اختیار دارد ترفیع پرسنل را تصویب کند

الحاق تبصره (۸) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴به پیشنهاد شماره ۵۷/۲۴۲۲۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

لغو بند (الف) تصویب‏ نامه شماره ۲۳۲۸۰۰/ت۴۱۵۷۶ک مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۵

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۱۱۹۱۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

اصلاح جزء (۴) تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) آیین ­نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۷)اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۸۴۳۹۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳۱ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: