اصلاح ردیف (۱) جدول تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۸۶۹/ت۵۳۳۳۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

منتشر شده در چهارشنبه،۱۹ مهر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۵ به پیشنهاد شماره ۳۲۲۹۷/۱۵۹۰۶۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ردیف (۱) جدول تصویب ­نامه شماره ۱۳۸۸۶۹/ت۵۳۳۳۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ عبارت «داروهای ساخته ­شده برای بیماران خاص، مزمن، صعب­العلاج و داروهای مشمول یارانه» حذف و واژه «واکسن» به عبارت «واکسن­ های انسانی» اصلاح می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین­ نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۱۹ مهر ۱۳۹۶

ماده۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

آیین ­نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدی آن

منتشر شده در چهارشنبه،۱۹ مهر ۱۳۹۶

ماده۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ هیأت تطبیق: هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۵۰۸ با موضوع:

ابطال بخش نامه شماره ۵۳۰۱۱/۳/۸۱۵۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران

منتشر شده در چهارشنبه،۱۹ مهر ۱۳۹۶

مطابق تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران الحاقی ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ و اصلاحی ۱۳۹۱/۸/۱۴ استخدام رسمی قطعی اشخاص مشمول تبصره ۲ با احراز شرایط عمومی گزینش خواهد بود.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۵۰۶ با موضوع:

ابطال دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

به شماره ۴۹۲۰۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۹ مبنی بر اینکه کارفرمایان را مکلف نموده در صورت انعقاد قرارداد

مدت موقت قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد نمایند

منتشر شده در چهارشنبه،۱۹ مهر ۱۳۹۶

از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مبنی بر اینکه درکارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، مستفاد می‌شود که در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آن که طبیعت

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۵۰۵ با موضوع:

ابطال بند ۵ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها

به شرح ابلاغیه شماره ۷۸۷۴۶ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ معاون اجرایی رئیس‌جمهور

منتشر شده در چهارشنبه،۱۹ مهر ۱۳۹۶

نظر به اینکه بر اساس جزء ۴ از بند (الف) ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۳، تبصره بند (ب) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاح شده و در بخشی از حکم اصلاحی مقرر گردیده

رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند ۷ اصلاح دستورالعمل شماره ۶۳۵۴/۹۰/۱۰/۳۷۱ ـ ۹/۱۲/۱۳۹۰

موضوع ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به لحاظ مغایرت با قانون

منتشر شده در یکشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۶

مطابق بند (الف) ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها  مقرر شده است که «یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود».

رأی شماره ۴۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مصوب

منتشر شده در یکشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۶

مطابق بند ۳ تبصره جزء (ب) ماده ۱ اصلاحی قانون هدف مند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۶ مقرر شده است که «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت به قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای

رأی شماره‌های ۴۸۶ ـ ۴۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

 ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۳۱/۹۱/۰ ـ ۲۰/۶/۱۳۹۱ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی

منتشر شده در یکشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۶

مطابق بند (ب) و تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که قیمت‌گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش‌بینی نشده

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۴۸۴ با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۱/۳۴/۲۱۳۷۹ ـ ۱۳۷۹/۸/۲۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

منتشر شده در یکشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۶

با عنایت به اینکه اتاق عقد از لوازم عرفی مفاد نکاح و ملزومات شغلی سردفتر ازدواج بوده و چنانچه سردفتر ازدواج در دفترخانه یا در کنار دفتر ازدواج محلی را جهت حضور خانواده زوجین و انجام تشریفات عقد مهیا و آماده کند تا با استقرار خانواده زوجین

رأی شماره ۴۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخش نامه شماره ۱۳۸۲/۴۳/۹۴۲ ـ ۳/۵/۱۳۹۴ مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزادتجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مصوب

منتشر شده در یکشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۶

مطابق ماده ۸۸ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است: «دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرایی حاکم بر

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۱۲ مهر ۱۳۹۶

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:

۱ـ طرح:

طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از بخش دولتی یا یک یا چند پروژه ذیل آن که در راستای هدف اصلی طرح به صورت وابسته یا مستقل اجرا می‌شوند.

اصلاح نصاب های مندرج در ماده۷ آیین‌نامه معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

منتشر شده در چهارشنبه،۱۲ مهر ۱۳۹۶

با عنایت به ضرورت تسریع در انجام معاملات جاری بنیاد و حسب تبصره۳ ماده۷ آیین‌نامه معاملات بنیاد، خواهشمند است موافقت فرمائید که نصابهای مندرج در ماده مذکور به شرح ذیل اصلاح گردد.

آیین­ نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۱۲ مهر ۱۳۹۶

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ اموال غیرمنقول و املاک:

 زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال دولتی مشابه به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی که واگذاری آن‌ها مشمول سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نیست.