اساسنامه سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور

منتشر شده در یکشنبه،۶ اسفند ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد مشترک سازمان­ های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (ب) ماده (۷۲) قانون برنامه پنج  ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، اساسنامه سازمان فوریت ­های پیش ­بیمارستانی اورژانس کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

منتشر شده در یکشنبه،۶ اسفند ۱۳۹۶

ماده۱ـ صنایع دستی ایران مجموعه‌ای از صنایع هنری و سنتی است که ضمن رعایت ضوابط شرعی و قانونی با محوریت خلاقیت، ذوق و زیبایی‌شناسی با بهره‌گیری از مواد اولیه قابل دسترس تولید می‌شود و فرآیند ساخت و تولید محصول به‌صورت فردی یا گروهی، عمدتاً با دست و با کمک ابزار مورد نیاز انجام می‌گیرد.

قانون اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر

منتشر شده در یکشنبه،۶ اسفند ۱۳۹۶

ماده۱ـ در بند(۲) ماده‌واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ عبارت «یا از محل سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی» پیش از عبارت «اقدام نماید» اضافه می‌شود.

ماده۲ـ در ابتداء و انتهای بند (۵) ماده‌واحده قانون، پس از عبارت «ورود و خروج (پاس) کشتی‌ها» عبارت «و همچنین ورود و خروج کالا به / از بنادر» اضافه می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم بهمن‌ماه یک هزار و سی صد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

اصلاح ماده (۲۲) آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه

منتشر شده در یکشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱ به پیشنهاد شماره ۱۰۰۴۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۹۳۴۰۶/ت۵۴۳۰۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱

منتشر شده در یکشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۳۴۶۸۷/۱۳۹۸۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یک صد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶

منتشر شده در یکشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۶

هیأت ­وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۸۷۴۴۷/ت۴۵۳۹۸هـ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۹

منتشر شده در یکشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۶

هیأت­وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۳۵۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

اصلاح تعرفه‌های خدمات ناوبری و فرودگاهی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

منتشر شده در یکشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۹۶۲/۱۰/۴۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

الحاق ماده (۱۴) به آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

منتشر شده در یکشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۶

هیأت­ وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۷۱۳۵/۹۴۰۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

منتشر شده در یکشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۶

ماده۱ـ استخدام رسمی کارمندان پیمانی در پست­ های سازمانی موضوع بند (الف) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سیاست­ های دولت و قوانین و مقررات مربوط، به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید و صدور مجوز استخدام رسمی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و رعایت موارد مندرج در این آیین ­نامه امکان­ پذیر است.

تصویب‌نامه درخصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی

کیش، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵

منتشر شده در یکشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۹۶۲/۱۰/۴۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه 

آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵

منتشر شده در یکشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۹۶۲/۱۰/۴۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ

 صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

منتشر شده در یکشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۹۶۲/۱۰/۴۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین صورت وضعیت مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان

منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

منتشر شده در یکشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۹۶۲/۱۰/۴۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد: