اصلاح تصویب ­نامه شماره ۴۹۷۵۱/ت۵۵۵۴۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۳ دی ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۶ به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارتخانه­ های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۳ دی ۱۳۹۷

ماده۱ـ شوراهای اسلامی شهرها موظفند ظرف یک ماه پس از رسمیت یافتن، شهردار مورد نظر خود را بر اساس ضوابط و شرایط موضوع این آیین­ نامه، انتخاب و صورت جلسه مصوبه شورا را به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز، جهت صدور حکم انتصاب به مرجع صدور حکم ارایه نمایند.

تصویب‌نامه در خصوص طرح بهسازی ناوگان راه‌آهن

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۳ دی ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۵ به پیشنهاد شماره ۱۲۰۰۴۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور هند

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۳ دی ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۵ به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور هند تعیین می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین رئیس دفتر رئیس‌جمهور به عنوان مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری‌اسلامی‌ایران با کشور ترکیه

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۳ دی ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۲ به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رییس دفتر رییس جمهور به عنوان مسئول کمیسیون­ مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه تعیین می­ شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

 رأی شماره ۱۶۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

 ابطال ماده (۱۵)آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

 منتشر شده در سه‌شنبه،۱۱ دی ۱۳۹۷

 با توجه به اینکه در ماده ۸ قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاق حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱ صراحتاً قید شده که واگذاری خطوط و انشعاب این خدمات

رأی شماره ۱۶۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ ۲۰/۲/۱۳۹۶ هیأت وزیران

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۱ دی ۱۳۹۷

مطابق ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر شده است: «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند

بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۷۹۸۱/۹۰۰۰ قوه قضائیه درخصوص:

 تفویض اختیار به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور در راستای اعطای مأموریت موقت به قضات سطح استان‌ها

منتشر شده در یکشنبه،۹ دی ۱۳۹۷

شماره۹۰۰۰/۴۸۰۳۹/۱۰۰                                                              ۱۳۹۷/۱۰/۵

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۴۷۹۸۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تفویض اختیار به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور در راستای اعطای مأموریت موقت به قضات سطح استان‌ها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

اصلاح تبصره (۳) الحاقی ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

منتشر شده در پنج‌شنبه،۶ دی ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۵ به پیشنهاد شماره ۲۶۵۷۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ­ای حسابداران ذی­ صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۶ دی ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۵ به پیشنهاد شماره ۵۹۸۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح بند (پ) ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰)قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

 منتشر شده در پنج‌شنبه،۶ دی ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۵ به پیشنهاد شماره ۵۰۹۷۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۲۵۰۰/ت۵۰۸۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴

 منتشر شده در پنج‌شنبه،۶ دی ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۵ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب­ نامه شماره ۷۲۵۰۰/ت۵۰۸۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ به شرح زیر اصلاح می­ شود:

اصلاح تبصره (۱) اصلاحی بند (۸) ماده (۱۴) آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل‌ونقل و سوانح رانندگی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۶ دی ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۴۹۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۸/۹ وزارت کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۴۶۷/ت۵۲۱۶۶هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

منتشر شده در پنج‌شنبه،۶ دی ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۵ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۲۶۹۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (۱) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ تصویب کرد:

مقالات دیگر...

 1. اصلاح تبصره الحاقی ماده (۴۲) مقررات اشتغال نیروی انسانی،
 2. لغو تصویب­نامه شماره ۶۷۶۰۴/ت۵۲۰۵۸هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸
 3. تصویب‌نامه در خصوص تعیین فهرست محصولات و صنایع تبدیلی
 4. تصویب‌نامه در خصوص تعیین سرفصل‌های یازده‌گانه موضوع ماده (۱)
 5. دستورالعمل اجرایی مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون اجرای سیاست‌های
 6. ساماندهی برگزاری آزمون‌های بین‌المللی زبان فارسی
 7. اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث
 8. اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۸۷۴
 9. آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری
 10. تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای انوشیروان محسنی بندپی
 11. تصویب‌نامه درخصوص تعیین هزینه خدمات ثبت‌نام داوطلبان شرکت
 12. تصویب‌نامه در مورد طرح احداث راه‌آهن گرگان ـ بجنورد
 13. تصویب‌نامه در خصوص معرفی مشمولین واجد بهره‌مندی
 14. دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی
 15. اصلاح جزء (۲) بند (ب) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴)