رأی شماره ۱۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۴۶۸۸۸ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ مدیر کل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری

سازمان شهرداری ها و ده یاری های کشور به لحاظ تکلیف به ادغام پایانه‌های مسافربری

در سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

با عنایت به اینکه به موجب بند ۶ اصلاح آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه مصوب ۱۳۸۸/۸/۴ هیأت‌وزیران، واژه «پایانه» از تبصره ماده ۳ آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومـه مصوب ۱۳۸۸/۳/۲ حذف شده است،

رأی شماره ۱۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال قسمتی از مجوزهای استخدامی به شماره ۴۰۹۹۴/۹۱/۲۲۰ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱و ۶۲۵۳/۱۱۰/دم ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ اردیبهشت

به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد

رأی شماره ۵۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

 ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۱/۳/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ اردیبهشت

الف: با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه ۹۵/۱۰۲/۱۷۷۴ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان، بند ۳ مصوبه ۱۳۸۶/۳/۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خلاف موازین شرع

رأی شماره‌های ۱۲۳۶ـ ۱۲۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض آراء دیوان عدالت اداری در خصوص شرط برخورداری کارمندان دولت دارای مدرک لیسانس

از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

الف ـ در خصوص آراء مندرج در بخش اول گردش کار پرونده، ضمن احراز تعارض در آراء، نظر به اینکه شاکیان در حاکمیت بخشنامه شماره ۱۰۵/۲۲۵۵۴ ـ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ دوره آموزشی خود را گذرانده‌اند، بنابراین در خصوص دادخواهی آنان

رأی شماره ۱۲۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال قسمت دوم تبصره ۴یک صد و بیست و سومین مصوبات هیأت ۴ نفره موضوع شیوه‌نامه ماده ۳۳ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان گیلان مورخ ۳۱/۱/

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

از آنجا که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که تا پایان سال ۱۳۹۵ مجری بوده و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق تنظیم

رأی شماره ۱۲۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۲۷۱۳/۲۱ ـ ۱۷/۱/۱۳۹۴ مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت مذکور مبنی بر برقراری فوق‌العاده سختی کار و

کار در محیط‌های غیر متعارف در احکام ذی حسابان و معاونین ذی حساب سازمان بهزیستی کشور

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

بیان مصادیق سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف، مندرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶که موجب استحقاق پرداخت فوق‌العاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثیل می‌باشد.

رأی شماره ۱۲۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض در آراء صادر شده در خصوص استفاده از وجوه مربوط به مرخصی ذخیره شده

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: از آنجایی که در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت منع قانونی برای ذخیره مرخصی استفاده  نشده و دریافت آن پس از بازنشستگی وجود ندارد و از طرف دیگر طبق مستندات ابرازی شاکیان که پیوست پرونده‌ها می‌باشد

رأی شماره ۱۲۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۵۸۶۸ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و عدم ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۷۵۶/ت۵۲۴۷۹هـ ـ ۹/۱۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

الف ـ گرچه مطابق ماده ۵۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶، تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی

رأی شماره ۲/۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۷۲۴ ـ ۲/۸/۱۳۹۶هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

نظر به اینکه در رأی شماره ۷۲۴ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۳ آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ابطال شده است، در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲و فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب مصوبه مذکور صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

الحاق تبصره (۳) به ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی

قانون مالیات‌های مستقیم

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۶۰۸۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۴ سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳)

قانون برگزاری مناقصات

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد شماره ۵۶/۹۳۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی

تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی

در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۷

منتشر شده در شنبه،۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌ و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۹)

تصویب‌نامه درخصوص افزایش کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی

و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۳۱۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی

در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۷

منتشر شده در شنبه،۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌ و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۹)