مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ساماندهی

میدان بهارستان و سایت مجلس شورای اسلامی

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۲ دی ۱۳۹۶

شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران به استناد بند ب پیوست شماره چهار سند اصلی مصوب طرح جامع شهر تهران(۱۳۸۶)، با عنوان: برنامه‌ها، طرح ها ومطالعات موضعی توسعه شهری تهران؛ موضوع «طرح ساماندهی میدان بهارستان

سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۲ دی ۱۳۹۶

ماده۱ـ به منظور تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم با استفاده از فناوری نانو و در راستای تحقق اهداف و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی

رأی شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۳۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر شهریار

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۲ دی ۱۳۹۶

با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات

رأی شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند ۱۰ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمد شهر کرج در سال ۱۳۹۵ مبنی بر وضع عوارض صدور پروانه برای بناهای احداث شده

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۲ دی ۱۳۹۶

مقررات بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱۰۰ همان قانون موظف به صدور پروانه ساختمانی شده‌اند که این امر دلالت بر بعد از تأسیس شهرداری دارد و نظر به اینکه

رأی شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۹ صورت جلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر هشت گرد

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۲ دی ۱۳۹۶

طبق تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی، پرداخت حق حضور در جلسه و غیـره کارمنـدان در غیرسـاعات اداری مرتبط با شغل طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان امـور اداری

رأی شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۲۴ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهر قدس مبنی بر وضع عوارض فضای سبز

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۲ دی ۱۳۹۶

هر چند در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده‌است، لکن طبق بند الف ماده ۱۷۴ قانون

رأی شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

 ابطال ماده ۲ بخش نامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ـ ۱۹/۷/۱۳۹۳ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۲ دی ۱۳۹۶

از آنجایی که کارکنان قراردادی بدون رقابت و شرکت در آزمون استخدامی در دستگاه های اجرایی به کارگیری می‌شوند و اعطای امتیاز فوق‌العاده به آنان در هر یک از حیطه‌های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی بـا اصول رقابت پذیری،

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر گلپایگان

منتشر شده در شنبه،۹ دی ۱۳۹۶

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ  ۱۳۹۶/۷/۲۴ طرح جامع شهر گلپایگان را مورد بررسی قرارداد و با عنایت به صورت جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ کمیته فنی، طرح مذکور را با رعایت شروط زیر تصویب نمود.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

پیرامون طرح یکپارچه اراضی پادگان لشگر ۶۴ ارومیه

منتشر شده در شنبه،۹ دی ۱۳۹۶

پیرو مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و پس از بررسی سوابق در جلسات مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ و۱۳۹۵/۱۱/۱۲ کمیته فنی ـ تخصصی معماری، طراحی شهری

اصلاح بندهای (۱) و (۲) تصویب‌نامه شماره ۵۸۶۷۱/ت۵۴۵۵۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶

منتشر شده در شنبه،۹ دی ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۲۹ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۲۴۶۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

قانون موافقت نامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولت های

جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقت نامه چابهار)

منتشر شده در شنبه،۹ دی ۱۳۹۶

دولت های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند که از این پس طرف های متعاهد نامیده می شوند:

با تمایل به پشتیبانی و تحکیم همکاری‌ها و توسعه روابط اقتصادی بین ملت‌های خود، همچنین در سطوح منطقه ای و جهانی؛

رأی شماره ۷۳۲ الی ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال تعرفه عوارض محلی شوراهای اسلامی شهرهای اردبیل، خمین و اراک درخصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع

منتشر شده در چهارشنبه،۶ دی ۱۳۹۶

مطابق ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنان چه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی

تصویب‌نامه در خصوص اجرای اقدامات اجتماعی ـ فرهنگی در کلان شهرها

منتشر شده در چهارشنبه،۶ دی ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۱۹ به پیشنهاد شماره ۱۴۲۲۳۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ وزارت کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

منتشر شده در چهارشنبه،۶ دی ۱۳۹۶

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ در اجرای بند (۴ـ۲) سیاست‌های کلی و بند (و) ماده (۲۳۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی» و نیز در راستای