رأی شماره ۱۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال نامه شماره۵۰۱۸۷ ـ ۲۹/۵/۱۳۸۷ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، و نامه‌های شماره ۱۹۸۲۹۷ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ و ۲۲۰۸۶۳ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

منتشر شده در یکشنبه،۵ خرداد ۱۳۹۸

با توجه به اینکه بر اساس مواد ۳۵، ۳۱، ۲۷، ۲۴ و بند ب ماده ۳۷  قانون کار  و تبصره ۴ ماده ۴۱  قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴  مبنای محاسبه حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین شده است

آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی

منتشر شده در یکشنبه،۵ خرداد ۱۳۹۸

در اجرای ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن و با لحاظ ماده ۲۵ همان قانون، «آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی»، به شرح ذیل است.

بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۸۵۸۴/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر

منتشر شده در یکشنبه،۵ خرداد ۱۳۹۸

به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با هدف بهره‌مندی معنوی بهتر زندانیان از این فرصت و نیز آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان

تصویب‌نامه در خصوص خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان

منتشر شده در شنبه،۴ خرداد ۱۳۹۸

هیأت‌ وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۴ به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه‌ و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشر شده در شنبه،۴ خرداد ۱۳۹۸

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ بیمه‌گزار: شرکت ملی گاز ایران و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران حسب مورد به نمایندگی از طرف مشترکین گاز و برق.

آیین ­نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشر شده در شنبه،۴ خرداد ۱۳۹۸

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ مؤسسات متقاضی: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی.

رأی شماره ۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸هـ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران

منتشر شده در شنبه،۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

در ماده ۴۱  قانون تأمین اجتماعی  مقرر‌شده است: « در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به‌کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت

آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشر شده در شنبه،۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

ماده۱ ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور .

آیین ­نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷( ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

 منتشر شده در شنبه،۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

ماده ۱ ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

 الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

اصلاح تصویب­ نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

منتشر شده در شنبه،۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۲ به پیشنهاد­های شماره ۳۸۶۷۷/۱۴۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ معاونت حقوقی رییس جمهور و شماره ۹۸/۱۴۶۷۲/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ وزارت نیرو و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی

اصلاح تصویب‌‌نامه شماره ۱۷۶۳۰۷/ت۵۶۱۸۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

منتشر شده در شنبه،۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۳۸۶۷۸/۱۵۵۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی شماره‌های ۲۱۶۱ و ۲۱۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ آیین‌نامه نحوه و تربیت وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران

منتشر شده پنج‌شنبه،۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

مطابق احکام تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است.

اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات مستقیم

منتشر شده در شنبه،۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۶۰/۴۷۲۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال ماده ۱۹ بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ـ ۷/۷/۱۳۹۴ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

بر مبنای ماده ۱  قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی وکاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب سال ۱۳۸۶  مقرر‌شده است: « به منظور تسریع، تسهیل و تقویت