اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۵ به پیشنهاد شماره ۵۷/۴۰۱۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۳/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور

منتشر شده در دوشنبه،۲۳ مهر ۱۳۹۷

ماده۱ـ اصطلاحات به کاررفته در این قانون دارای تعاریف زیر می‌باشد:

الف ـ مـنابع ژنتیکی: هر نوع ماده ژنتیـکی با منشأ گیاهی، جانوری یا ریزسازواره (میکرو ارگانیسم) که دارای واحدهای قابل توارث است و ارزش بالفعل یا بالقوه دارد.

بخشنامه درخصوص محکومین تأدیه مهریه براساس تعداد سکه طلا

منتشر شده در دوشنبه،۲۳ مهر ۱۳۹۷

نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

رأی شماره ۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند (۱)بخشنامه شماره ۱۶۰۲۸/۹۰ـ ۱۹/۱/۱۳۹۰ رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آب خیزداری

منتشر شده در دوشنبه،۲۳ مهر ۱۳۹۷

 با توجه به لزوم برگزاری مزایده در خصوص کلیه معاملات وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی، بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض که برگزاری مزایده را صرفاً برای طرح جنگل داری تکلیف نموده و سایر موارد را تابع قرارداد و مستثنی اعلام کرده است

رأی شماره ۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض آراء شعبه ۳۵ و ۵ دیوان عدالت اداری درخصوص ماده ۶۰ قانون

جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع اعاده خدمت

منتشر شده در دوشنبه،۲۳ مهر ۱۳۹۷

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مقنن در ماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر کرده است که دستگاه های موضوع ماده ۲ این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگانی که قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده

آیین­ نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی و دستی قدرتی

منتشر شده در شنبه،۲۱ مهر ۱۳۹۷

هدف:

هدف از این آیین‌نامه، تدوین الزامات ایمنی در بکارگیری ابزار‌های دستی و دستی قدرتی برای پیش گیری و کاهش حوادث ناشی از کار می‌ باشد.

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون هوای پاک

منتشر شده در شنبه،۲۱ مهر ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون هوای پاک  ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ

ب ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

تصویب‌نامه درخصوص انجام مذاکره، پیش‌امضاء (پاراف)و امضای موقت موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان

منتشر شده در شنبه،۲۱ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۱ به پیشنهاد شماره ۱۱۷۶۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌‌های بین‌المللی ـ مصوب۱۳۷۱ـ تصویب کرد:

رأی شماره ۱۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۱۸ مهر ۱۳۹۷

 از تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم این حکم مستفاد می‌شود که اعتراض مودی نسبت به مالیات مورد قبول قابل پذیرش نیست و مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول مودی که نسبت به آن اعتراض دارد

رأی شماره ۱۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض آراء شعب ۲ و ۳ دیوان عدالت اداری درخصوص هزینه عائله‌مندی کارمندان زن شاغل، بازنشسته، ازکارافتاده و وظیفه‌بگیر مشمول آیین‌نامه اداری و استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت

منتشر شده در چهارشنبه،۱۸ مهر ۱۳۹۷

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه مطابق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بدون رعایت

رأی شماره ۱۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان قوه قضاییه و سازمان های تابعه

قبل از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۲ فاقد مجوز قانونی است

منتشر شده در چهارشنبه،۱۸ مهر ۱۳۹۷

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: به موجب مصوبه شماره ۹/۱۷۴۰۰/م/ت۱۰۵هـ ـ ۱۳۹۰/۱/۲۸ هیأت وزیران و اصلاحیه آن به شماره ۹۰/۱۴۳۷۴/م/۴۶۵۸۹ ـ ۱۳۹۰/۵/۳ امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کلیه مشمولین این قانون

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۷ مهر ۱۳۹۷

هیئت­وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۱ به پیشنهاد شماره ۴۰۰/۸۲۰/۲۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۳ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد بند (ت) ماده (۸۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۷ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۱ به پیشنهاد شماره ۳۱۸۵۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۴ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین ­نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه

سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۷ مهر ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ کمک معیشت: مبلغی معادل حداقل حقوق کارکنان شاغل دولت موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

مقالات دیگر...

 1. تصویب‌نامه در خصوص الزام وزارت ورزش و جوانان
 2. اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی
 3. اصلاح تصویب‌نامه شماره ۸۴۴۲۱/ت۵۵۷۶۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷
 4. اصلاح تبصره (۳) تصویب‌نامه شماره ۴۱۵۹۷/ت۵۵۵۰۰
 5. اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع
 6. اصلاح تبصره‌های (۱) و (۲) اصلاحی ماده (۱۳)
 7. تصویب‌نامه در خصوص محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک
 8. تصویب‌نامه در خصوص اطلاعات مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی
 9. تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ هشت صد و پنجاه میلیارد
 10. نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی
 11. قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین‌تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی
 12. اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰
 13. آیین­ نامه اجرایی قانون امکان­ سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور
 14. آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دایمی برنامه ­های توسعه کشور
 15. تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدهای جمهوری اسلامی ایران