چهارشنبه, 02 مهر 1399

 

 

اصلاح آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان و تجاری­سازی نوآوری­ها و اختراعات

 

منتشر شده در 4 تیر99

 

آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان و تجاری­سازی نوآوری­ها و اختراعات، موضوع تصویب­نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می­شود:

 

متن زیر جایگزین مواد (۵) تا (۱۶) و شماره سایر مواد به ترتیب اصلاح می­شود:

 

ماده۵ ـ دستورالعمل اعطای حمایت­های مالی و تسهیلاتی بر اساس اساسنامه صندوق با تصویب هیأت امنا و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط مشخص می­شود.

 

تبصره ـ صندوق موظف است به منظور تطبیق با اهداف مندرج در قانون، آیین­ نامه­های مصوب را در اختیار دبیرخانه شورا قرار دهد و امکان دسترسی کامل و برخط شورا بر عملکرد صندوق را در موارد مربوط فراهم سازد.

 

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح بند (ر) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور

 

منتشر شده در 4 تیر99

 

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

 

ر ـ بسته مشارکت: مجموعه­‌ای حاوی پروژه‌­های بخش حمل و نقل، تأسیسات جانبی و سایر طرح‌­های سودآوری که در اراضی جانبی پروژه مورد نظر در داخل و خارج از حریم شهرها تعریف­شده و جزو توافق سرمایه‌گذاری توسط طرفین قرارداد قرار می‌گیرد. همچنین این بسته می­تواند شامل بخشی از زمین­های در اختیار وزارت راه و شهرسازی و شرکت­های تابع در حریم شهرها باشد که با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت براساس طرح­های شهرسازی مصوب دارای کاربری تعیین­شده بوده و توسط کارشناسان رسمی دادگستری قیمت­گذاری شده باشند.

 

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تبصره (۱) بند (ت) ماده (۳) آیین­نامه اجرایی بند (الف) ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات

 

منتشر شده در 4 تیر99

 

سازمان برنامه و بودجه کشور

 

تبصره۱ـ شرکت  های وابسته به دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ، نهادهای نظامی و انتظامی، تعاونی‌های کارکنان یا صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیر مجموعه آنها به عنوان پیمانکار، تأمین کننده یا مشاور مجاز به شرکت در مناقصه­های محدود نیستند. منظور از شرکت‌های وابسته، شرکتی است که بیش از (۵۰%) درصد سهام آنها متعلق به مناقصه‌گران فوق­الذکر باشد.

 

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری