یکشنبه, 04 اسفند 1398

 

تصویب نامه در خصوص تعیین وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور قطر

منتشر شده در 29 بهمن 1398

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به پیشنهاد وزارت امورخارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور قطر تعیین می شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

منتشر شده در 29 بهمن 98

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ قانون: بند (ز) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

۲ـ سازمان: سازمان غذا و دارو

۳ـ کالا: دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز کشور با کیفیت و استاندارد مورد نظر که قبلاً در سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت شده اند.

۴ـ کمبود: در داخل کشور مشابه آن تولید نمی شود یا کافی نیست.

۵ ـ واردات: فرایندی که به منظور تأمین کالا در شرایط کمبود انجام می شود و طی آن متقاضی بدون الزام به اخذ نماینگی از شرکت سازنده با پذیرش مسئولیت کیفیت، ایمنی، اثربخشی و تضمین اصالت کالا با تأیید سازمان، اقدام به دریافت مجوز واردات اقلامی از سازمان می نماید که قبلاً ثبت شده و دارای شناسه ملی (irc ) معتبر می باشند.

آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره و میزان حق ‏الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال۱۳۹۸

منتشر شده در 29 بهمن 1398

ماده۱ـ سازمان اوقاف و امور خیریه که در این آیین نامه به اختصار «سازمان» نامیده می شود، مجاز است وجوهی را که از محل حق التولیه و حق النظاره دریافت می نماید ، به شرح جداول زیر در سال ۱۳۹۸ رأساً هزینه نماید: